Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki

Kierownik:     dr Małgorzata Jodkiewicz-Machnikowska

Telefon:         (22) 51 52 742

                     (22) 51 52 772

Lokalizacja:   Pawilon nr VI ( parter)

 

 Informacje ogólne

 

Pracownia o standardowym wyposażeniu zatrudnia 1 lekarza specjalistę patomorfologa i 2 starszych techników analityki medycznej.
Świadczymy usługi dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych.

Wykonujemy:
 • Badania cytologiczne:
       -ginekologiczne,
       -biopsję aspiracyjną cienkoigłową,
       -ocenę rozmazów z broncho, gastroskopii
 • Badania wycinków broncho, gastro i kolonoskopowych
 • Badania małych materiałów operacyjnych
 • Badania wielonarządowe
 • Konsultacje preparatów cytologicznych i histopatologicznych
 • Badania śródoperacyjne
 • Badania wycinków z biopsji gruboigłowej