Pracownia Elektroencefalografii i Elektromiografii

W strukturze Oddziału Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej znajduje się Pracownia Elektroencefalografii i Elektromiografii (EEG i EMG).


Od stycznia 2010 r. uruchomiony został nowy aparat do wykonywania badań EMG. Wykonujemy badania EMG nie tylko dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, ale również dla pacjentów kierowanych z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi mamy podpisane umowy. Zapraszamy zainteresowane firmy do współpracy.  

 

Pracownia znajduje się na parterze Pawilonu V tel. 22 51 52 640