Informator konkursowy 2015 - Najem części nieruchomości do prowadzenia bufetu gastronomicznego na terenie Szpitala Grochowskiego