Przychodnia Specjalistyczna

 

 

Przychodnia Specjalistyczna Szpitala Grochowskiego

 

Kierownik Przychodni Specjalistycznej:

lek. med. Elżbieta Czempik

 UWAGA!  Zmiana lokalizacji gabinetów Przychodni Przyszpitalnej

W ramach przychodni działają:

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

PORADNIA LECZENIA BÓLU

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

PORADNIA OKULISTYCZNA - brak kontraktu z NFZ – wizyty płatne

 

 

Do wszystkich poradni  specjalistycznych działających w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Grochowskiego wymagane jest skierowanie!

Poza skierowaniem pacjenci proszeni są o zabranie na wizytę dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości z numerem PESEL, celem weryfikacji uprawnień do  świadczeń finansowanych przez NFZ.

 

rejestracja Przychodni Specjalistycznej czynna codziennie w godz. 8.00 – 15.00

  

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 rejestracja –tel. 22 51 52 628,

godziny pracy: 8.00-15.00

 

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia.

lekarze poradni:

lek. med. Elżbieta Czempik

dr Katarzyna Flasińska

dr Beata Gałęza – Obrępalska

 

Poradnia zajmuje się także kontrolą stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.

 

tel. dla kontroli stymulatorów: 22 51 52 608

tel. dla kontroli kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca:

22 51 52 637

Kontrolą zajmują się:

dr n. med. Ewa Makowska

dr n. med. Aleksandra Czepiel

technik Joanna Szymot

pielęgniarka Beata Litwinowicz

 

W poradni odbywają się też konsultacje w sprawie kwalifikacji do testów pochyleniowych oraz zabiegów ablacji arytmii, wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.

 

rejestracja – tel. 22 51 52 628

lekarze:

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

dr n. med. Aleksandra Czepiel

dr n. med. Sebastian Stec

dr Maciej Świątkowski

 

W poradni odbywają się również konsultacje pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych oraz wymagających kontroli poszpitalnej po leczeniu w Oddziale Kardiologii Szpitala Grochowskiego. Konsultacji tych udzielają lekarze Oddziału Kardiologii tutejszego Szpitala.

 Kierownikiem Oddziału Kardiologii Szpitala Grochowskiego jest  prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj.

 

W ramach Poradni funkcjonuje Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, gdzie wykonywane są badania EKG i pobierana jest krew do badań laboratoryjnych.

 

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - tel. 22 51 52 751

 

Poradnia Kardiologiczna współpracuje z Oddziałem Kardiologii Szpitala Grochowskiego korzystając z badań Pracowni diagnostycznych: Echokardiografii, Elektrofizjologii Klinicznej i Testów Wysiłkowych.

  

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

 

Poradnia prowadzi pełen zakres diagnostyki i leczenia w zakresie alergologii. W Poradni Alergologicznej wykonuje się min.:

 • testy skórne (alergeny wziewne i pokarmowe)
 • IgE całkowite i swoiste
 • immunoterapię
 • badania czynnościowe układu oddechowego

 

lekarze:

dr Barbara Urbankowska

 

Informacje i zapisy – tel. 22 51 52 617

 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

tel. 22 51 52 618

 

lekarze:

dr Marzenna Matousek

 

 

Poradnia zajmuje się diagnostyką i  leczeniem schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej. Chorych wymagających leczenia operacyjnego kieruje do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego. Pacjentów po zabiegach operacyjnych poradnia obejmuje opieką pohospitalizacyjną.

 

informacje i zapisy-  tel. 22 51 52 609

 

PORADNIA LECZENIA BÓLU

Kierownik Poradni Leczenia Bólu:

dr Dorota Siemińska – Puciato

 

 

Poradnia Leczenia Bólu zaprasza pacjentów z każdym rodzajem dolegliwości bólowych. Im szybciej pacjent zgłosi się do poradni w celu leczenia bólu, który mu dokucza – tym łatwiej jest go opanować. Zapraszamy pacjentów z:

 

 •  chorobami układu ruchu (bóle kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych, barkowych itd., reumatoidalne zapalenie stawów)
 • bólem nowotworowym na każdym etapie leczenia nowotworu
 •  półpaścem
 •  bólami głowy
 •  neuralgią nerwu trójdzielnego
 •  Stwardnieniem Rozsianym
 •  Chorobą Parkinsona
 •  fibromialgią
 •  po operacjach: ortopedycznych, neurochirurgicznych, chirurgicznych

lub oczekujących na w/w operacje

 

 

 

Do Poradni Leczenia Bólu  wymagane jest skierowanie!

 

Każdy rodzaj bólu jest wskazaniem do konsultacji i leczenia w Poradni Leczenia Bólu.

 

 

Informacje i zapisy – tel. 22 51 52 609

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

 

Poradnia prowadzi kompleksowe poradnictwo konsultacyjno – kontrolne w zakresie cukrzycy każdego rodzaju. Wykonuje wszystkie niezbędne w leczeniu badania laboratoryjne.

 

lekarze:

dr Alicja Ciesielska

 

Informacje i zapisy – tel. 22 51 52 711

 

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

 

tel. 22 51 52 709 (gabinet lekarski)

tel. 22 51 52 647 (gabinet diagnostyczno – zabiegowy)

 

Lekarze:

Dr n. med. Dariusz Bisz

Dr Krzysztof Sikora

Dr Adam Jankowski

 

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • chorób piersi
 • chorób nowotworowych

Poradnia korzysta z zaplecza diagnostycznego dostępnego w Szpitalu Grochowskim.

W ramach diagnostyki w poradni wykonuje się min.:

 • badania USG i RTG
 • mammografię piersi
 • biopsję cienkoigłową i gruboigłową
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego
 • tomografię komputerową

 

W  Poradni Chirurgii Onkologicznej wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne.

Pacjenci wymagający leczenia chirurgicznego w warunkach szpitalnych kierowani są do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego. Pacjentów po zabiegach operacyjnych poradnia obejmuje opieką pohospitalizacyjną.

 

 

 

Informacje i zapisy: tel. 22 51 52 609

 

PORADNIA OKULISTYCZNA (dla dzieci i dorosłych)

 

-  brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – wizyty płatne

 

lekarze:

dr n. med. Agnieszka Kujawa – Stosio

 

Poradnia zajmuje się też badaniem w kierunku wad wzroku, zeza, zaćmy, jaskry, chorób plamki. Poradnia przyjmuje też pacjentów w nagłych stanach okulistycznych.

 

Standardowe badanie okulistyczne obejmuje:

- badanie ostrości wzroku,

- pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,

- badanie dna oka.

 

W Poradni Okulistycznej jest możliwość wypisywania recept na leki refundowane przez NFZ.

 

Informacje i zapisy – tel. 500 52 34 99