Lokalizacja: Pawilon nr 3, parter.
Kierownik: mgr farm. Beata Kulpińska-Wojda
Telefon: 22 51 52 771, 22 51 52 737

e-mail: bkulpinska@grochowski.waw.pl

 

Apteka Szpitalna nie prowadzi sprzedaży odręcznej.

Zakres działania:

– zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne, płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe i środki dezynfekcyjne wszystkich jednostek organizacyjne Szpitala,

– świadczenie usług farmaceutycznych w zakresie przygotowywania leków recepturowych i aptecznych,

– udział w badaniach klinicznych,

– udzielanie pełnej informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,

– sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w Szpitalu poprzez monitorowanie działań niepożądanych oraz nadzór nad produktami leczniczymi wstrzymywanymi i wycofanymi z obrotu,

– pozyskiwanie i dystrybucja produktów leczniczych otrzymanych w formie darowizny,

– analizy farmakoekonomiczne niezbędne do przeprowadzania postępowań przetargowych,

– sprowadzanie produktów leczniczych na drodze importu docelowego,

– uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego.

Gospodarka lekiem odbywa się w oparciu o  Receptariusz Szpitalny oraz obowiązujące na terenie Szpitala procedury, gdzie Apteka Szpitalna bierze czynny udział w racjonalizacji farmakoterapii poprzez udział w ich tworzeniu i aktualizacji.

Przejdź do treści