Dyrektor ds. Medycznych, lek. Dariusz Kaczorowski


Ewa Szkiela, MBA

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

22 51 52 708


prokurent

mgr Agnieszka Kabata

Główny Księgowy

22 51 52 621


prokurent

Aktualizacja: październik 2022 r.

Skip to content