lek. med.Dariusz Kaczorowski

Naczelny Lekarz Szpitala


Ewa Szkiela, MBA

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

22 51 52 708


prokurent

mgr Agnieszka Kabata

Główny Księgowy

22 51 52 621


prokurent

dr. Tadeusz Masiowski

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

22 51 52 712


Aktualizacja: marzec 2022 r.

Przejdź do treści