TematTyp ZamówieniaTermin składania ofertCzas realizacji w miesiącachData zakończeniaSzacunkowa wartośćStatus
ZP/1/2020 - Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów hematologicznychDostawy21-01-2020 godzina 11:00Nierozstrzygnięty
ZP/3/2020 - Dostawa tlenu medycznego w butlach wraz z transportem i dzierżawą butli dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w WarszawieDostawy06-02-2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/4/2020 - Dostawy sukcesywne sprzętu (asortymentu) medycznego jednorazowego użytkuDostawy11-02-2020 godzina 9:00Rozstrzygnięty
ZP/6/2020 Dostawa energii elektrycznej do Szpitala GrochowskiegoDostawy10.02.2020 godzina 12:00Nierozstrzygnięty
ZP/7/2020 pn. Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi przyłączeniami do Pawilonu IV, V, VI, VII, VIII i PatioUsługi03.03.2020 godzina 11:00Nierozstrzygnięty
ZP/8/2020 pn.: Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznychDostawy18.02.2020 godzina 11:00Rozstrzygnięty
ZP/5/2020 dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiującychDostawy28.02.2020 godzina 09:00Rozstrzygnięty
ZP/11/2020 pn. Zakup i dostawa aparatury medycznejDostawy28.02.2020 godzina 10:00Rozstrzygnięty
ZP/12/2020 zakup i dostawy sukcesywne obłożeń chirurgicznych, zestawów i serwet chirurgicznych oraz opatrunków specjalistycznychDostawy12.03.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/16/2020 - "Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi przyłączeniami do Pawilonu IV, V, VI, VII, VIII i Patio"Usługi20.03.2020 godzina 10:00Rozstrzygnięty
ZP/13/2020 Dostawa artykułów biurowych
Dostawy26.03.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/19/2020 - dostawy sukcesywne sprzętu (asortymentu) medycznego jednorazowego użytku oraz rękawic chirurgicznych
Dostawy16.04.2020 godzina 9:00Nierozstrzygnięty
ZP/10/2020 "Zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów do żywienia do i pozajelitowego, płynów infuzyjnych oraz kontrastów"Dostawy07.05.2020 godzina 9:00Rozstrzygnięty
ZP/18/2020 - Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki
Dostawy21.04.2020 godzina 9:00Rozstrzygnięty
ZP/21/2020 - Usługa pogwarancyjnej obsługi serwisowej systemu sercowo-naczyniowego Allura Xper FD10Usługi05.05.2020 godzina 9:00Nierozstrzygnięty
ZP/22/2020 - Przeglądy konserwacyjne sprzętu i aparatury medycznejUsługi15.05.2020 godzina 9:00Nierozstrzygnięty
ZP/23/2020 - Przeglądy konserwacyjne sprzętu i aparatury medycznejUsługi15.05.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/20/2020 - Zakup aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Pracowni RTG do posadowienia nowego aparatu w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”
Usługi09.06.2020 godzina 9:00Nierozstrzygnięty
ZP/17/2020 - Dostawy sukcesywne materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu (asortymentu) medycznegoDostawy22.05.2020 godzina 9:00Nierozstrzygnięty
ZP/24/2020 - Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznychDostawy19.05.2020 godzina 11:00Nierozstrzygnięty
ZP/27/2020 - Dostawy sukcesywne igieł transseptalnych i cewników ablacyjnych wraz z przewodami do Pracowni Elektrofizjologii
Dostawy26.05.2020 godzina 10:00Rozstrzygnięty
ZP/25/2020 - dostawy sukcesywne rękawic chirurgicznychDostawy05.06.2020 godzina 9:00Nierozstrzygnięty

ZP/26/2020 Zakup i dostawy sukcesywne obłożeń chirurgicznych
Dostawy03.06.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/28/2020 Dostawy sukcesywne środków do dezynfekcji
Dostawy08.06.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/30/2020 Zakup i dostawa rękawic nitrylowych

Dostawy09.06.2020 godzina 10:30Rozstrzygnięty
ZP/29/2020 zakup i dostawy sukcesywne materiałów zużywalnych do Pracowni HemodynamikiDostawy06.08.2020 godzina 09:15Rozstrzygnięty
ZP/35/2020 - dostawy sukcesywne materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu (asortymentu) medycznegoDostawy10.08.2020 godzina 09:00Nierozstrzygnięty
ZP/36/2020 zakup i dostawy sukcesywne obłożeń chirurgicznychDostawy10.08.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/34/2020 dostawa rękawic nitrylowychDostawy06.08.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/31/2020 pn.: Dostawa asortymentu zużywalnego do Pracowni Elektrofizjologii wraz z dzierżawą systemu elektro-anatomicznego 3DDostawy18.08.2020 godzina 09:00Rozstrzygnięty
ZP/38/2020 dostawa środków ochrony indywidualnejDostawy24.08.2020 godzina 09:00Nierozstrzygnięty
ZP/40/2020 dostawa rękawic nitrylowychDostawy27.08.2020 godzina 09:30Nierozstrzygnięty

ZP/41/2020 - Dostawa stentów do Pracowni Hemodynamiki
Dostawy22.09.2020 godzina 9:30Nierozstrzygnięty
ZP/42/2020 - Dostawa rękawic nitrylowychDostawy14.10.2020 godzina 9:30Nierozstrzygnięty
ZP/43/2020 dostawa środków ochrony indywidualnejDostawy21.10.2020 godzina 09:00Nierozstrzygnięty
ZP/46/2020 dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytkuDostawy16.10.2020 godzina 10:00Nierozstrzygnięty
ZP/44/2020 – dostawa igieł i koszulek transseptalnychDostawy26.10.2020 godzina 09:30Nierozstrzygnięty
ZP/45/2020 – dostawa elektrod diagnostycznych 4 i 10 polowych do zatoki wiencowejDostawy28.10.2020 godzina 09:30Nierozstrzygnięty
Przejdź do treści