ZP/45/2019 Przygotowywanie i dostawa całodziennych posiłków dla dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamawiający pod adresem: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl


Informacja z otwarcia ofert


Odpowiedzi na pytania


SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu


Załącznik nr 2 do SIWZ


Załączniki nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ


Przejdź do treści