ZP/48/2020 – „Zakup i dostawa produktów leków cytostatycznych, produktów leczniczych dopisanych do Receptariusza Szpitalnego oraz kontrastów

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy
e-Zamawiający pod adresem: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl


Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załącznik nr 1 do SIWZ


Załącznik nr 2 do SIWZ


Załącznik nr 3 do SIWZ

Przejdź do treści