ZP/64/2020 – Zakup i dostawa albumin i materiałów do receptur

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy
e-Zamawiający pod adresem: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załącznik nr 1 do SIWZ


Załącznik nr 2 do SIWZ


Załącznik nr 3 do SIWZ


Przejdź do treści