Oddział Kardiologii

Informacje Ogólne

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP - miejski i akademicki ośrodek kardiologiczny działa nieprzerwanie od stycznia 1974 roku; w styczniu 2014 roku obchodził Jubileusz 40-lecia.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP od 2002 roku prowadzi 24-godzinny dyżur inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamicznej oraz od początku istnienia dyżur w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i w oddziale zachowawczym. Przyjmuje także chorych kardiologicznych w trybie planowym.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP posiada najwyższy IIIB stopień referencyjności. Dysponuje pełnym zakresem diagnostyki i terapii kardiologicznej, między innymi wykonywane są: angioplastyka wieńcowa, biopsja mięśnia serca, zabiegi elektrofizjologiczne (ablacje, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących) oraz prowadzona jest intensywna terapia kardiologiczna.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP dysponuje 61 łóżkami zachowawczymi i 14 łóżkami intensywnej terapii kardiologicznej.

W skład zespołu lekarskiego wchodzi 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych medycyny, 15 doktorów medycyny. Pod względem specjalizacji w Oddziale / Klinice pracuje 28 kardiologów, 6 specjalistów II° z chorób wewnętrznych, w tym 4 samodzielnych hemodynamistów, 5 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych, 5 echokardiografistów. 44 pielęgniarki ma wyższe wykształcenie, a 22 specjalizację kardiologiczną.

Od listopada 2012 roku Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz pracownie diagnostyczne działają w nowo wybudowanym nowoczesnym pawilonie VIII Szpitala Grochowskiego.

Od grudnia 2014 Odcinek A Oddziału Kardiologii działa na nowo wybudowanym piętrze pawilonu IV Szpitala Grochowskiego.

 

kardiologia Szpital Grochowski

 Oddział Kardiologii

 

Struktura Oddziału Kardiologii / Kliniki Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim

 Ordynator Oddziału Kardiologii / Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP:

 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

 Zastępca Ordynatora Oddziału / Kierownika Kliniki:

 Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

 Sekretariat Ordynatora Oddziału Kardiologii / Kierownika Kliniki Kardiologii CMKP – mgr Izabela Kużela, mgr Aneta Witkowska

 tel. 22 810-17-38, 22 51-52-660, 22 51-52-704, fax. 22 51-52-671

 e-mail: sekretariat@kkcmkp.pl

 

 Pododdziały i pracownie Oddziału / Kliniki:

 PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ (R)

 Kierownik – dr med. Piotr Kokowicz

 Zastępca Kierownika – dr Dariusz Winek

 Pielęgniarka Oddziałowa – Małgorzata Dupik

 Telefony:

 Pokój Kierownika                           22 51-52-540

 Pokój lekarski                                  22 51-52-718, 22 51-52-769

 Pokój Pielęgniarki Oddziałowej   22 51-52-744

 Konsola pielęgniarek                     22 51-52-662, 22 51-52-562

 

PODODDZIAŁY KARDIOLOGII OGÓLNEJ A i B

 Kierownik Pododdziału A – dr med. Jadwiga Gębalska

 Kierownik Pododdziału B – dr med. Urszula Grochowicz

 Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agnieszka Nowakowska

 Telefony:

 Sekretariat medyczny Oddziału: Dorota Osiak, Monika Czaplińska tel. 22 51-52-688, fax. 22 51-52-512

 Pokój lekarski Pododdziału A                22 51-52-686, 22 51-52-776

 Pokój lekarski Pododdziału B                 22 51-52-755

 Pokój Pielęgniarki Oddziałowej             22-51-52-687

 Dyżurka pielęgniarek Pododdziału A    22 51-52-685

 Dyżurka pielęgniarek Pododdziału A    22 51-52-754

 

PRACOWNIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH i Pododdział Wczesnej Rehabilitacji: ZRA i ZRB

 Kierownik Pracowni i ZRA – dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

 Kierownik ZRB – dr hab. med. Bronisław Bednarz

 Telefony:

 Pracownia                                   22 51-52-572

 Pokój Kierownika Pracowni     22 51-52-642

 Pokój lekarski                             22 51-52-570

 

PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ i Pododdział

 Kierownik – prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

 Zastępca Kierownika – dr med. Ewa Makowska

 Pielęgniarka Koordynująca – Elżbieta Błachnio

 Telefony:

 Sekretariat Kierownika: mgr Ewa Konopka      22 51-52-757

 Pokój Kierownika                                                  22 51-52-690

 Pokój Pielęgniarki Koordynującej                      22 51-52-763

 Pokój lekarski                                                        22 51-52-763

 Konsola                                                                  22 51-52-583

  Pracownia kontroli stymulatorów i monitorowania holterowskiego:

 st. tech. Joanna Szymot, piel. mgr Beata Litwinowicz - tel. 22 51-52-608

 Pracownia kontroli kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń resynchronizujących:

 dr med. Ewa Makowska  -  tel. 22 51-52-637

 

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI i Pododdział

 Koordynator – dr n.  med. Paweł Maciejewski

 Zastępca Kierownika – 

 Pielęgniarka Koordynująca – Krystyna Bartosiewicz

 Telefony:

 Sekretariat Kierownika: Anna Dławichowska    22 51-52-757

 Pokój Kierownika                                                    22 51-52-759

 Pokój Pielęgniarki Koordynującej                        22 51-52-762

 Pokój lekarski                                                          22 51-52-612

 Konsola                                                                    22 51-52-758

 Telefon lekarza dyżurnego                                    22 870-27-81

 Fax.                                                                            22 51-52-676

 

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

 Kierownik – dr med. Beata Zaborska

 Zastępca Kierownika – dr med. Małgorzata Sikora-Frąc

 Telefony:

 Pracownia                    22 51-52-643

 Pokój Kierownika        22 51-52-547

 Pokój lekarski              22 51-52-548

 

Lekarze Oddziału Kardiologii / Kliniki Kardiologii CMKP konsultują pacjentów w Poradni Kardiologicznej Szpitala Grochowskiego.

 

Kardiologia Szpital Grochowski

 Zespół Oddziału Kardiologii / Kliniki Kardiologii CMKP

 

Zespół lekarski Oddziału Klinicznego Kardiologii / Kliniki Kardiologii CMKP

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski,

Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, Dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, Dr med. Michał Ambroziak, Dr med. Aleksandra Czepiel, Dr med. Jadwiga Gębalska, Dr med. Urszula Grochowicz, Dr med. Piotr Kokowicz, Dr med. Wojciech Kwiatkowski, Dr med. Rafał Łukaszewicz, Dr med. Paweł Maciejewski, Dr med. Ewa Makowska, Dr med. Beata Zaborska, Dr med. Małgorzata Sikora-Frąc, Dr med. Paweł Lewandowski, Dr med. Krzysztof Smarż, Dr med. Jakub Baran, Dr med. Ewa Pilichowska-Paszkiet, Lek. Katarzyna Flasińska, Lek. Jacek Kruszewski, Lek. Tomasz Kryński, Lek. Agnieszka Łopatka, Lek. Ewa Omelańczuk-Więch, Lek. Marek Pawliński, Lek. Sebastian Pszonak, Dr med. Bogumił Ramotowski, Lek. Maciej Świątkowski, Lek. Dariusz Winek, Lek. Maria Referowska, Lek. Tomasz Imiela, Lek. Agnieszka Sikorska, Lek. Roman Piotrowski, Lek. Anna Żuk, Lek. Tomasz Słomski

Lekarze rezydenci: Beata Kijanka, Katarzyna Knap,  Joanna Makowiecka, Anna Guzowska-Suchowolec, Olga Sitnicka, Katarzyna Dudzińska, Ewelina Lenarczyk, Kinga Dziekan-Wisławska, Marzena Dzida, Justyna Jakubiak, Artur Nowiński, Katarzyna Niewczas-Wieprzowska, Agnieszka Bińczak, Jerzy Zioło, Anna Ziombska, Amro Suleimieh, Magdalena Hendzel, Anna Świderska, Diana Seliga