lek. med. Elżbieta Czempik

Naczelny Lekarz Szpitala

22 51 52 716


Ewa Szkiela, MBA

Prokurent, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

22 51 52 708


mgr Agnieszka Kabata

Prokurent, Główny Księgowy

22 51 52 621


dr. Tadeusz Masiowski

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

22 51 52 712


Przejdź do treści