Naczelny Lekarz Szpitala:

lek. med. Elżbieta Czempik


eczempik@grochowski.waw.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

dr Tadeusz Masiowski


tmasiowski@grochowski.waw.pl

Prokurent Dyrektor ds. Pielęgniarstwa:

Ewa Szkiela


eszkiela@grochowski.waw.pl

 

 

Prokurent Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kabata


agnieszka.kabata@grochowski.waw.pl
Skip to content