Lokalizacja: Pawilon nr 1 ( II piętro)

Kierownik: dr Piotr Kraśnicki

Telefon: 22 51 52 629

I Odział Chorób Wewnętrznych mieści się na II piętrze Szpitala Grochowskiego. W oddziale mieści się 33 łóżka ogólnointernistycznych, w tym 3 stanowiska do intensywnego nadzoru. W oddziale hospitalizuje się pacjentów z chorobami internistycznymi. Diagnozujemy i leczymy schorzenia układu krążenia, choroby serca, układu oddechowego, pokarmowego, moczowego,  metaboliczne (cukrzyca). W pracowniach diagnostycznych Szpitala wykonujemy badania endoskopowe (gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia), radiologiczne, ultrasonograficzne, biopsje narządowe. Diagnostyka pacjenta obejmuje także badania echokardiograficzne, wykrywanie  i leczenie  zaburzeń rytmu serca (EKG, Holter, kontrola stymulatorów). Młody a zarazem doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek jest pełen zapału i wiary w ludzi. Staramy się nieść fachową pomoc, dbać o intymność każdego chorego, pomagamy w zorganizowaniu  opieki poszpitalnej (opiekunki społeczne, dom opieki, zakład opiekuńczo-lecznicy, hospicjum itp.)

Dokumenty potrzebne przy przyjęciu do Szpitala:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie, dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, druk ZUS RMUA, legitymacja rencisty / emeryta),
  • dokumentacja medyczna, karty informacyjne, wyniki badań,
  • spis przyjmowanych leków,
  • leki własne specjalistyczne.

Przypominamy o zabraniu rzeczy osobistych przydatnych podczas pobytu w Oddziale (piżama, kapcie, szlafrok, ręcznik, przybory toaletowe).

Przejdź do treści