Lokalizacja: Pawilon nr 4, parter
Koordynator: lek. med. Włodzimierz Kaliński
Telefon: 22 51 52 577

Szpital dysponuje bardzo dobrze wyposażoną pracownią endoskopową. Wykonujemy kolonoskopię, gastroskopię , rektoskopię i ECPW (wsteczną cholangiopankreatografię) Pracownia endoskopowa wykorzystywana jest całą dobę dla pacjentów szpitala. Na ostrym dyżurze wykonujemy pilne badania pacjentom przyjętym z objawami krwawienia do przewodu pokarmowego. W zdecydowanej większości przypadków jesteśmy w stanie zatamować krwawienie drogą endoskopową co pozwala uniknąć pacjentowi operacji.

Zajmujemy się również endoskopowym leczeniem żylaków przełyku. Wykonujemy przezskórną gastrostomię endoskopową. Zabieg polega na wprowadzeniu do żołądka cewnika umożliwiającego odżywianie chorych którzy nie mogą przyjmować pokarmów drogą doustną. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne
kolonoskopy i gastroskopy z „torem wizyjnym”. To znaczy, że lekarz badający widzi obraz narządów na kolorowym ekranie w dużym powiększeniu. Istnieje możliwość jednoczasowego usunięcia w trakcie badań endoskopowych drobnych zmian patologicznych takich jak polipy i odzyskania ich do badania histopatologicznego.

Skip to content