Przychodnia Specjalistyczna

Kierownik Przychodni Specjalistycznej:

dr Elżbieta Czempik

W ramach Przychodni Specjalistycznej działają następujące poradnie:

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

PORADNIA LECZENIA BÓLU

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – CHEMIOTERAPIA AMBULATORYJNA

PORADNIA OKULISTYCZNA – brak kontraktu z NFZ – wizyty płatne

Do wszystkich poradni  specjalistycznych działających w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Grochowskiego wymagane jest skierowanie!

Poza skierowaniem pacjenci proszeni są o zabranie na wizytę dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości z numerem PESEL, celem weryfikacji uprawnień do  świadczeń finansowanych przez NFZ.

rejestracja Przychodni Specjalistycznej czynna codziennie w godz. 8.00 – 15.00

  

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

rejestracja –tel. 22 51 52 628,

godziny pracy: 8.00-15.00

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia.

lekarze poradni:

dr Elżbieta Czempik

dr Katarzyna Flasińska

dr Jacek Kruszewski

Poradnia zajmuje się także kontrolą stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.

tel. dla kontroli stymulatorów: 22 51 52 608

tel. dla kontroli kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca: 22 51 52 637

Kontrolą zajmują się:

dr n. med. Ewa Makowska

dr n. med. Aleksandra Czepiel

technik Joanna Szymot

pielęgniarka Beata Litwinowicz

W poradni odbywają się też konsultacje w sprawie kwalifikacji do testów pochyleniowych oraz zabiegów ablacji arytmii, wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.

rejestracja – tel. 22 51 52 628

lekarze:

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

dr n. med. Aleksandra Czepiel

dr Tomasz Kryński

dr Maciej Świątkowski

W poradni odbywają się również konsultacje pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych oraz wymagających kontroli poszpitalnej po leczeniu w Oddziale Kardiologii Szpitala Grochowskiego. Konsultacji tych udzielają lekarze Oddziału Kardiologii tutejszego Szpitala.

Kierownikiem Oddziału Kardiologii Szpitala Grochowskiego jest  prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj.

W ramach Poradni funkcjonuje Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, gdzie wykonywane są badania EKG i pobierana jest krew do badań laboratoryjnych.

 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – tel. 22 51 52 751

Poradnia Kardiologiczna współpracuje z Oddziałem Kardiologii Szpitala Grochowskiego korzystając z badań pracowni diagnostycznych: Echokardiografii, Elektrofizjologii Klinicznej i Testów Wysiłkowych.

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

informacje i zapisy –  tel. 22 51 52 609

gabinet lekarski      –  tel. 22 51 52 618

lekarze:

dr Marzenna Matousek

Poradnia zajmuje się diagnostyką i  leczeniem schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej. Chorych wymagających leczenia operacyjnego kieruje do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego. Pacjentów po zabiegach operacyjnych poradnia obejmuje opieką pohospitalizacyjną.

PORADNIA LECZENIA BÓLU

informacje i zapisy – tel. 22 51 52 609

gabinet lekarski     – tel. 22 51 52 603

lekarze:

dr Dorota Siemińska – Puciato

Poradnia Leczenia Bólu zaprasza pacjentów z każdym rodzajem dolegliwości bólowych. Im szybciej pacjent zgłosi się do poradni w celu leczenia bólu, który mu dokucza – tym łatwiej jest go opanować. Zapraszamy pacjentów z:

 • chorobami układu ruchu (bóle kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych, barkowych itd., reumatoidalne zapalenie stawów)
 • bólem nowotworowym na każdym etapie leczenia nowotworu
 • półpaścem
 • bólami głowy
 • neuralgią nerwu trójdzielnego
 • stwardnieniem rozsianym
 • chorobą Parkinsona
 • fibromialgią
 • po operacjach: ortopedycznych, neurochirurgicznych, chirurgicznych lub oczekujących na w/w operacje

Do Poradni Leczenia Bólu  wymagane jest skierowanie! 

Każdy rodzaj bólu jest wskazaniem do konsultacji i leczenia w Poradni Leczenia Bólu.

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

informacje i zapisy – tel. 22 51 52 609

gabinet lekarski      – tel. 22 51 52 711

Poradnia prowadzi kompleksowe poradnictwo konsultacyjno – kontrolne w zakresie cukrzycy każdego rodzaju. Wykonuje wszystkie niezbędne w leczeniu badania laboratoryjne.

lekarze:

dr Alicja Ciesielska

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

informacje i zapisy                                 – tel. 22 51 52 609

gabinet lekarski                                      – tel. 22 51 52 709 

gabinet diagnostyczno – zabiegowy  – tel. 22 51 52 647 ()

Lekarze:

dr n. med. Dariusz Bisz

dr Krzysztof Sikora

dr Adam Jankowski

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • chorób piersi
 • chorób nowotworowych

Poradnia korzysta z zaplecza diagnostycznego dostępnego w Szpitalu Grochowskim.

W ramach diagnostyki w poradni wykonuje się min.:

 • badania USG i RTG
 • mammografię piersi
 • biopsję cienkoigłową i gruboigłową
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego
 • tomografię komputerową

W  Poradni Chirurgii Onkologicznej wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne.

Pacjenci wymagający leczenia chirurgicznego w warunkach szpitalnych kierowani są do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego. Pacjentów po zabiegach operacyjnych poradnia obejmuje opieką pohospitalizacyjną.

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – CHEMIOTERAPIA AMBULATORYJNA

Informacje i zapisy do lekarza onkologa: tel. 22 51 52 556, 539 991 231

 

PORADNIA OKULISTYCZNA (dla dzieci i dorosłych)

informacje i zapisy – tel. 500 52 34 99

–  brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – wizyty płatne 

lekarze:

dr n. med. Agnieszka Kujawa – Stosio 

Poradnia zajmuje się też badaniem w kierunku wad wzroku, zeza, zaćmy, jaskry, chorób plamki. Poradnia przyjmuje też pacjentów w nagłych stanach okulistycznych. 

Standardowe badanie okulistyczne obejmuje:

– badanie ostrości wzroku,

– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,

– badanie dna oka.

W Poradni Okulistycznej jest możliwość wypisywania recept na leki refundowane przez NFZ.

Skip to content