Zamówienia pozaustawowe i konsultacje rynkowe


BSU/28/2022zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu zespołem T z sanitariuszem

1. Zaproszenie

2. Załączniki

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


BSU/27/2022 – zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załączniki

3. Odpowiedź na pytanie

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


BSU/26/2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy – doc

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – formularz ofertowy – pdf

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – formularz asortymentowo-cenowy – pdf

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz asortymentowo-cenowy – zip

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – projekt umowy

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Klauzula informacyjna

Rozstrzygnięcie


BSU/23/2022

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Projekt umowy

Klauzula informacyjna

Modyfikacja zaproszenia – zmiana terminu

Pytania i odpowiedzi BSU/23/2022

Informacja z otwarcia

Wybór najkorzystniejszej oferty


BSU/22/2022

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Projekt umowy

Klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie

Zaproszenie wraz z kompletem dokumentów

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Zawiadomienie o wyniku procedury zapytania ofertowego

 

Przejdź do treści