Zamówienia pozaustawowe i konsultacje rynkowe


BSU/14/2023 Zapytanie ofertowe na „świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy”

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do zaproszenia
3. Załącznik nr 2 do zaproszenia
4. Załącznik nr 3 do zaproszenia
5. Załącznik nr 4 do zaproszenia
6. Załącznik nr 5 do zaproszenia
7. Informacja z otwarcia
8. Informacja o wyniku


BSU/10/2023 – Dostawa ma1teriałów biurowych oraz papieru ksero

Skip to content