Zamówienia pozaustawowe i konsultacje rynkowe


BSU/14/2023 Zapytanie ofertowe na „świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy”

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do zaproszenia
3. Załącznik nr 2 do zaproszenia
4. Załącznik nr 3 do zaproszenia
5. Załącznik nr 4 do zaproszenia
6. Załącznik nr 5 do zaproszenia
7. Informacja z otwarcia
8. Informacja o wyniku


BSU/10/2023 – Dostawa ma1teriałów biurowych oraz papieru ksero
 
3. Załącznik 2.1 – 2.2
4.Informacja z otwarcia ofert
5.Informacja o wyniku

BSU/9/2023 – Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

1. Ogłoszenie
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 5
6.Unieważnienie


BSU/6/2023 – Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatorów BD Bactec FX200 i BD Phoenix M50

1. Ogłoszenie wraz z załącznikami

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

4. Powiadomienie o wyniku BSU_6_2023

 


BSU/36/2022 – dostawa licencji programów do automatycznego pobierania danych z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Wykaz usług

5. Klauzula informacyjna

6. Projekt umowy

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

 
 
 

BSU/28/2022zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu zespołem T z sanitariuszem

1. Zaproszenie

2. Załączniki

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


BSU/27/2022 – zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załączniki

3. Odpowiedź na pytanie

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


BSU/26/2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy – doc

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – formularz ofertowy – pdf

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – formularz asortymentowo-cenowy – pdf

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz asortymentowo-cenowy – zip

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – projekt umowy

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Klauzula informacyjna

Rozstrzygnięcie


BSU/23/2022

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Projekt umowy

Klauzula informacyjna

Modyfikacja zaproszenia – zmiana terminu

Pytania i odpowiedzi BSU/23/2022

Informacja z otwarcia

Wybór najkorzystniejszej oferty


BSU/22/2022

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Projekt umowy

Klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie

Zaproszenie wraz z kompletem dokumentów

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Zawiadomienie o wyniku procedury zapytania ofertowego

 

Skip to content