Dyrekcja Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o.

Naczelny Lekarz Szpitala:
lek. med. Elżbieta Czempik
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
dr Tadeusz Masiowski
Prokurent Dyrektor ds. Pielęgniarstwa:
mgr Ewa Szkiela
Prokurent Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kabata