Leczenie Ambulatoryjne

Przedstawiamy opis poradni ambulatoryjnych

Telefony kontaktowe bezpośrednio do lekarzy są dla pacjentów kontynuujących leczenie, pacjentów na pierszorazowe wizyty prosimy o kontakt z rejestracją ogólną.

Przychodnia Specjalistyczna mieści się w V i VI pawilonie, na parterze Szpitala Grochowskiego. Udziela świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentom posiadającym skierowanie wystawione przez lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą umowę z NFZ. Skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista.

Do wszystkich Poradni Specjalistycznych działających w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Grochowskiego wymagane jest skierowanie oprócz Poradni Onkologicznej do której przyjmowani są pacjenci bez skierowania.

Przed wizytą pacjenci proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji Przychodni Specjalistycznej z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości z numerem PESEL, celem weryfikacji uprawnień do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej czynna w godz.:

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-18.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00

tel. 22 51 52 609, 22 51 52 628
mail: przychodnia@grochowski.waw.pl

Dla wygody Pacjentów udostępniamy 3 możliwości zapisów:

  • osobiście bezpośrednio w okienku w godzinach pracy rejestracji Przychodni Specjalistycznej,
  • telefonicznie Rejestracja Ogólna tel. 22 51 52 609, 22 51 52 628 lub Rejestracja Poradni Onkologicznej tel. 22 51 52 556, 539 991 232,
  • mailowo (prosimy o podanie zwrotnego kontaktu telefonicznego do siebie, pracownik Rejestracji skontaktuje się celem ustalenia szczegółów wizyty) :
    przychodnia@grochowski.waw.pl (Rejestracja Ogólna), rejestracja-onkologiczna@grochowski.waw.pl (Rejestracja Poradni Onkologicznej).

Podana w czasie zapisu godzina wizyty u lekarza specjalisty ma charakter orientacyjny. Proszę pamiętać, że każdy Pacjent wymaga od lekarza innego czasu poświęconego na poradę.

O ewentualnej zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie w tym celu prosimy o aktualizację podawanych przez Państwa numerów telefonów. 

Kierownik: lek. Elżbieta Czempik, tel. 22 51 52 606
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Bernarda Dąbrowska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, tel. 22 51 52 749
Koordynator ds. Zarządzania Przychodnią Specjalistyczną i GCM: mgr Anna Chudziej, tel. 22 51 52 551

W ramach Przychodni Specjalistycznej działają następujące poradnie:

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Twoje zdrowie zaczyna się tutaj

Elastyczne terminy i fachowa opieka

zadzwoń — 22 51 52 609, 22 51 52 628

Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką

Usługi świadczymy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku

Dane adresowe oraz kontaktowe

Rejestracja 22 51 52 609

Rejestracja 22 51 52 628

przychodnia@grochowski.waw.pl

Pawilon nr 5 parter

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

Skip to content