DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Grenadierów 51/59, znajduje się w rejonie ulic Waszyngtona, Grenadierów, Cyraneczki i Suchodolskiej.

 Najbliższy przystanek autobusowy i tramwajowy znajduje się w odległości:
– naprzeciwko Szpitala – przy ul. Grenadierów,
– ok. 100 m od Szpitala – Al. Waszyngtona,
– ok 200 m od Szpitala – Al. Stanów Zjednoczonych.

Dojazd liniami autobusowymi:

135, 311 – ul. Grenadierów – przystanek Szpital Grochowski,

521 – Al. Waszyngtona – przystanek Grenadierów,

523, 188, 141, 143 – Al. Stanów Zjednoczonych – przystanek Osiedle Majdańska.

Dojazd liniami tramwajowymi:

9, 24 – Al. Waszyngtona – przystanek  Grenadierów.

Dojście do szpitala bez barier.

 W skład kompleksu Szpitala Grochowskiego im. dr Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Grenadierów 51/59 wchodzą następujące budynki (Pawilony):

Pawilon IV wejście główne do Szpitala (budynek posiada 3-kondygnacje nadziemne, 1-kondygnację podziemną).

W Pawilonie mieszczą się nw. oddziały:

Parter – hall główny z szatnią, sekretariat Zarządu Szpitala, Gabinet Prezesa Zarządu, Gabinet Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Prokurent, kasa, Pracownia Endoskopii.

I piętro – Oddział Chirurgii Ogólnej,

II piętro – Oddział Kardiologii.

Główne wejście do budynku odbywa się za pomocą schodów oraz pochylni dla osób
z niepełnosprawnościami.
Przed wejściem do budynku znajduje się dziedziniec, na który istnieje możliwość wejścia z chodnika i wjazdu  z ul. Grenadierów.

Na dziedzińcu, Szpital zapewnia dwa miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani oznaczeń kontrastowych.

Komunikację wewnętrzną pionową zapewniają windy usytuowane w Pawilonie III, IV,V,VI,VIII, jak również korytarze i schody, umożliwiające komunikację pomiędzy Pawilonami.

W budynku na wszystkich kondygnacjach nadziemnych znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Pawilon I – wejście do budynku – schody od strony ul. Grenadierów.

Pochylnia – dla osób z niepełnosprawnościami, wjazd i wejście od strony
ul. Suchodolskiej.

Budynek posiada 3-kondygnacje nadziemne, 1-kondygnację podziemną.

W Pawilonie mieszczą się nw. oddziały:

Parter – III Oddział Chorób Wewnętrznych,

I piętro – III Oddział Chorób Wewnętrznych,

II piętro – I Oddział Chorób Wewnętrznych.

W budynku na wszystkich kondygnacjach nadziemnych znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani też oznaczeń kontrastowych.

Komunikację wewnętrzną pionową zapewniają 3 windy przystosowane dla osób
z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (windy pełnią funkcję komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej), oraz 2 klatki schodowe do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Pawilon II – wejście do budynku od strony dziedzińca Szpitala – wjazd od strony
Grenadierów za pomocą pochylni dla osób z niepełnosprawnościami i schody.

Istnieje również możliwość dostępu do Pawilonu II, wejściem głównym – Pawilon IV,
a następnie przez Pawilon III – komunikacją poziomą za pomocą korytarzy na parterze budynku.

Budynek posiada 3-kondygnacje nadziemne, 1- kondygnację podziemną.

W Pawilonie mieszczą się nw. oddziały:

Parter – Pracownia Tomografii Komputerowej,

I piętro – Diagnostyczne Laboratorium Analityczne,

II piętro – Część ogólna Pracowni Hemodynamiki.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani oznaczeń kontrastowych.

Komunikację wewnętrzną pionową zapewnia winda usytuowana w Pawilonie III, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz klatka schodowa usytuowana w Pawilonie III.

Pawilon III – wejście do budynku od strony Pawilonu IV – wejściem głównym do Szpitala. Wejście do budynku odbywa się za pomocą schodów oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można podjechać przez dziedziniec Szpitala
z ulicy Grenadierów bezpośrednio pod schody i pochylnię.

Budynek posiada 3-kondygnacje nadziemne, 1- kondygnację podziemną.

W Pawilonie mieszczą się nw. oddziały:

Piwnica – Zakład Patomorfologii,

Parter – Zakład Radiologii z Pracownią Mammografii i Pracownią USG, Gabinet Lekarza Naczelnego, Gabinet Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych, Kaplica.

I piętro – Oddział Terapii Neurologicznej i Rehabilitacji,

II piętro – Oddział Kardiologii, Pracownia Elektrofizjologii, Pracownia Hemodynamiki.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższa toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w Pawilonie IV – parter.

Komunikację wewnętrzną pionową zapewnia winda przystosowana dla osób
z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani oznaczeń kontrastowych.

Pawilon V – wejście do budynku od strony Pawilonu IV – wejście główne do Szpitala.

Ponadto istnieje możliwość wejścia do Pawilonu V od strony ul. Grenadierów przez Pawilon VI.  Dostęp do budynku umożliwiają schody wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika ulicy Grenadierów.

Budynek posiada 4-kondygnacje nadziemne i 1-kondygnację podziemną.

W Pawilonie mieszczą się nw. oddziały:

Parter – Gabinety Przychodni Specjalistycznej,

I piętro – Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,

II piętro – Oddział Chemioterapii – dziennej i stacjonarnej.

Komunikację wewnętrzną pionową zapewnia winda, usytuowana od strony Pawilonu IV, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, oraz klatka schodowa.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani też oznaczeń kontrastowych.

W budynku na kondygnacjach I-III, znajdują się toalety przystosowane dla osób
z niepełnosprawnościami.

Na parterze toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się z jednej strony
w Pawilonie IV, z drugiej strony w Pawilonie VI.

Pawilon VI – wejście do budynku z chodnika ul. Grenadierów za pomocą pochylni dla osób z niepełnosprawnościami i schodów.

Budynek posiada 3-kondygnacje nadziemne i 1- kondygnację podziemną.

W Pawilonie mieszczą się nw. oddziały:

Parter – Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej, Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna, Pracownia Histopatologii,

I piętro – Oddział Intensywnej Terapii,

II piętro – Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej.

Budynek na parterze i II piętrze posiada toaletę przystosowaną dla osób
z niepełnosprawnościami.

Komunikację pionową zapewnia winda przystosowana dla osób
z niepełnosprawnościami  oraz klatka schodowa.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani też oznaczeń kontrastowych.

Pawilon VIII – wejście do budynku od strony Pawilonu IV – wejście główne do Szpitala, następnie poziomą komunikacją z przestrzennym hallem i szerokim korytarzem dostęp do dwóch wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiającymi komunikację pionową oraz klatka schodowa.

Budynek posiada 4-kondygnacje nadziemne i 1-kondygnację podziemną.

W Pawilonie mieszczą się nw. oddziały:

Parter – Izba Przyjęć,

I piętro – Zespół operacyjny i pooperacyjny,

II piętro – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

III piętro – Zakład Diagnostyki Kardiologicznej.

Na parterze budynku – Izba Przyjęć znajduje się toaleta dostosowana dla osób
z niepełnosprawnościami oraz na parterze Pawilonu IV.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani też oznaczeń kontrastowych.

Izba Przyjęć – dostęp do budynku (wejście i wjazd ) od strony ul. Cyraneczki, schodami i pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość zaparkowania samochodu. Szpital wydzielił stanowisko parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku – Izba Przyjęć znajduje się toaleta dostosowana dla osób
z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Brailea, ani też oznaczeń kontrastowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 20a ust.1-6), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Szpitala.

Skip to content