Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o. o. zapewnia kompleksowe i specjalistyczne leczenie chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Opieka nad pacjentem w oddziale intensywnej terapii polega na podtrzymywaniu i stabilizacji funkcji życiowych za pomocą wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. Na 10 stanowiskach intensywnej terapii leczonych jest ponad 200 chorych rocznie. Wyposażenie i organizacja pracy Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W obszarze anestezjologii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o. o. wykonywane są wszystkie rodzaje znieczulenia, do których zalicza się zarówno znieczulenie ogólne, oraz znieczulenie regionalne (blokady centralne – znieczulenie podpajęczynówkowe i znieczulenie zewnątrzoponowe), a także obwodowe blokady nerwów i splotów, zarówno jako techniki samodzielne, oraz jako blokady analgetyczne, łączone ze znieczuleniem ogólnym. Anestezjolodzy wykonują znieczulenia u pacjentów do operacji planowych, a także zabiegów w trybie ostrego dyżuru. Integralną częścią opieki okołooperacyjnej jest znajdująca się w obszarze bloku operacyjnego 7 – łóżkowa sala wybudzeń, w której pacjenci mają zapewniony ścisły nadzór po znieczuleniu oraz wdrażane jest wstępne leczenie przeciwbólowe. Do oddziału macierzystego pacjenci po znieczuleniach przekazywani są w stanie stabilnym w zakresie podstawowych parametrów życiowych. Bardzo rozległym obszarem działania zespołu anestezjologicznego jest Oddział Kardiologii, na którym wykonywane są znieczulenia ogólne do zabiegów ablacji, ze szczególnym uwzględnieniem kardioneuroablacji, umiarowienia serca za pomocą kardiowersji elektrycznej, a w szczególnych przypadkach znieczulani są również pacjenci do przezprzełykowych badań echokardiograficznych. 
W ramach Oddziału działa także Poradnia Anestezjologiczna, gdzie konsultowani są pacjenci przed planowanymi znieczuleniami do zabiegu operacyjnego, jak również do procedur diagnostycznych wykonywanych
w znieczuleniu, w trybie ambulatoryjnym. Ponadto personel OITiA uczestniczy w szeregu interwencji u pacjentów hospitalizowanych w innych oddziałach Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o. o.

PERSONEL

Personel lekarski OITiA stanowi 17 lekarzy z tytułem specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 12 lekarzy w trakcie specjalizacji
oraz 4 lekarzy rezydentów.

Personel pielęgniarski to 40 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek w tym 34 ze specjalizacją pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 5 z ukończonym kursem kwalifikacyjnym pielęgniarki anestezjologicznej
i 1 pielęgniarka w trakcie specjalizacji.

Poznaj nasz personel

Koordynator oddziału

Dorota Ścieżka

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze

dr n. med. Nowacka Elżbieta

lek. Paweł Ścieżka

lek. Jarosław Rytwiński

lek. Paweł Misiak

lek. Wojciech Smykiewicz

lek. Agnieszka Zielińska

lek. Kaja Borelowska

lek. Przemysław Bogusz

lek. Anna Fetta

lek. Marta Rutkowska

lek. Piotr Zdanowicz

lek. Ewa Matyjek

lek. Tomasz Kostrzewski

lek. Marta Kubicka-Kmiecik

lek. Dariusz Kuzia

lek. Magdalena Reszko

lek. Maciej Walczak

Lekarze w trakcie specjalizacji

lek. Ewa Woś

lek. Łukasz Więch

lek. Wojciech Morisson

lek. Ewelina Podgórska

lek. Magdalena Reszko

lek. Mateusz Granacki

lek. Przemysław Krawczyk

lek. Bianka Bilska

lek. Maciej Ciesielski

lek. Gracja Szwatrow-Nowicka

lek. Elżbieta Leszczyńska-Dmitruk

Rezydenci

lek. Ada Bielejewska
lek. Aleksandra Chudzyńska
lek. Anna Kaczyńska
lek. Katarzyna Petryszyn-Rasz

Pielęgniarka koordynująca

mgr Agnieszka Krzyżanowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki

zastępcy Pielęgniarki koordynującej

mgr Ewa Adamczyk

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjilogii i intensywnaj opieki

mgr Aneta Sobocińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjilogii i intensywnaj opieki

Sekretariat oddziału

Ewa Wolska
Emilia Bronikowska

Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką

Dane adresowe oraz kontaktowe

Sekretariat 22 51 52 736

Pokój lekarski 22 51 52 730

Punkt pielęgniarski 22 51 52 624

oit@grochowski.waw.pl

Pawilon nr 6 ( I piętro)

Skip to content