Zarząd Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ramach walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uczestniczy w realizacji n/w projektów:

I. Projekt pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego wspiera mazowieckie szpitale, w tym Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., realizując projekt unijny pn.:
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
Pomoc szpitalom polega na przekazywaniu środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego, niezbędnych urządzeń oraz w miarę potrzeb i możliwości finansowych również  aparatury medycznej i innych elementów – niezbędne do walki z pandemią.

Projekt jest w znacznej części finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet projektu, który w grudniu 2020 r. został zwiększony do 360 mln zł, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Zarząd Szpitala pragnie bardzo serdecznie podziękować Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za owocną współpracę oraz pomoc materialną w zakresie walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

II. Projekt pn.: „Wsparcie finansowe zakupu Środków Ochrony Indywidualnej (SOI) dla personelu medycznego oraz pacjentów z podejrzeniem COVID-19 leczonych w Szpitalu Grochowskim”.

Projekt realizowany jest wspólnie przez: Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza oraz Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o..

Linki do strony Fundacji:

https://www.facebook.com/fundacjapgnig  i/lub strony: https://fundacja.pgnig.pl/

Zarząd Szpitala pragnie bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasińskiego za owocną współpracę oraz pomoc materialną w zakresie wsparcia finansowego walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Skip to content