Oddział Chemioterapii

Oddział Chemioterapii sprawuje wysokospecjalistyczną i kompleksową opiekę onkologiczną nad chorymi z rozpoznaną chorobą nowotworową.

W praktyce codziennej stosujemy:

 • chemioterapie standardowe podawane w trybie jednodniowym. Leczenie to oparte jest na wykorzystaniu klasycznych cytostatyków podawanych w postaci dożylnej lub doustnej w monoterapii, skojarzeniu z innymi rodzajami cytostatyków lub immunoterapią;
 • terapie celowane oparte na przeciwciałach monoklonalnych blokujących funkcję domeny zewnątrzkomórkowej receptorów błonowych wykazujących zwiększoną ekspresję na komórkach nowotworowych lub drobnocząsteczkowych inhibitorach kinaz tyrozynowych blokujących funkcję wybranych białek komórkowych odgrywających kluczową rolę w procesach transformacji nowotworowej komórek;
 • immunoterapie wykorzystujące przeciwciała hamujące funkcję białek CTLA-4, PD-1 czy też PD-L1 mających zasadnicze znaczenie dla modulowania odpowiedzi układu immunologicznego wobec toczącego się procesu nowotworowego;
 • terapie hormonalne (w wybranych nowotworach);
 • terapie skojarzone prowadzone we współpracy z lekarzami specjalistami z dziedziny radioterapii czy chirurgii onkologicznej;
 • terapie wspomagające oraz leczenie przeciwbólowe.

 

Mając na uwadze dobro oraz bezpieczeństwo Pacjentów leczonych w Oddziale Chemioterapii:

 • całość opieki realizujemy w trybie hospitalizacji jednodniowych pozwalających na ograniczenie uciążliwości związanych z pobytem w szpitalu oraz mających na celu zapewnienie możliwie najmniejszej ingerencji w codzienne życie osoby chorej,
 • zapewniamy bezpieczne dostępy do żyły centralnej (PORTy donaczyniowe) zapewniające możliwość długotrwałego prowadzenia terapii dożylnych bez konieczności uzyskiwania przy każdym pobycie dostępów do obwodowych naczyń żylnych,
 • terapie oparte na ciągłych wlewach cytostatyków podawana są za pomocą infuzorów umożliwiających bezpieczne prowadzenie leczenia specjalistycznego w warunkach domowych,
 • zapewniamy monitorowanie działań niepożądanych prowadzonego leczenia, zaś w przypadku ich wystąpienia natychmiastową pomoc medyczną.

Poznaj nasz personel

Lekarz Kierujący Oddziałem Chemioterapii

Iwona Skoneczna

specjalista onkologii klinicznej

Lekarze

dr n.med. Irena Fedorowicz, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej

lek med. Izabela Nowak, specjalista onkologii klinicznej

lek. med. Krzysztof Piętak, specjalista onkologii klinicznej

lek. med. Agnieszka Chmielewska, specjalista neurologii i onkologii klinicznej

lek. med. Magdalena Chmielowiec, specjalista onkologii klinicznej

lek. med. Monika Siek-Żuchowska, specjalista onkologii klinicznej.

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. UWM, specjalista onkologii klinicznej

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Henryka Kubaj

specjalista w dziedzinie pielęgniarswa onkologicznego

Sekretariat oddziału

Beata Nasiłowska

Poradnik pacjenta – jak się przygotować do hospitalizacji

Dokumenty przy przyjęciu do Szpitala

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty,
 • dokumentacja medyczna, karty informacyjne, wyniki badań,
 • spis przyjmowanych leków,
 • leki własne specjalistyczne.

Przypominamy o zabraniu rzeczy osobistych przydatnych podczas pobytu w Oddziale (maseczki, piżama, kapcie, szlafrok, ręcznik, przybory toaletowe).

Bardzo dziękuję personelowi z Izby Przyjęć w szczególności lekarzowi dyżurnemu oraz personelowi  Oddziału Kardiologii  za ogromny wkład pracy w ratowaniu mojego życia. Dzięki ofiarnej Waszej pracy mogę się cieszyć dalszym życiem i dochodzić do sprawności w domu.

Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką

Dane adresowe oraz kontaktowe

Sekretariat 22 51 52 590

rejestracja-onkologiczna@grochowski.waw.pl

Pawilon nr 5 ( parter i III piętro)

Skip to content