Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

 

Punkt Pobrań:  GCM Pawilon nr 5, parter – gabinet nr 16 (Grochowskie Centrum Medyczne)

Czynny Pn. – Pt. w godz. 8:00 -10:00

W skład Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Grochowskiego  wchodzi:

  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Pracownia Mikrobiologii
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Laboratorium wpisane jest do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Badania wykonywane w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym objęte są wewnętrznym systemem kontroli jakości, poza tym Laboratorium uczestniczy w zewnętrznych i międzynarodowych kontrolach jakości badań (Riqas i Labquality) i posiada świadectwo programu sprawdzianów laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Polmikro. Laboratorium uczestniczy również w Krajowym Programie zewnętrznej kontroli jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej. Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel: diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej z wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem. Laboratorium wykonuje badania z zakresu biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, serologii grup krwi oraz mikrobiologii dla oddziałów Szpitala jak również komercyjnie. (link do cennika)

Poznaj nasz personel

Kierownik Laboratorium

Maciej Piotr Janiak

dr n. med. i n. o zdr.

specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Zastępca Kierownika Laboratorium

mgr Iwona Błażejewska-Burska

Kierownik Pracowni Mikrobiologii

mgr Agata Bańska

Diagności Laboratoryjni

mgr Agata Bańska – specjalista mikrobiologii medycznej

mgr Dorota Chojnowska

mgr Natalia Falkowska-Traczyk

mgr Ewelina Sacharczuk

mgr Sylwia Ziental

Pozostały personel

mgr Paulina Domarecka

mgr Karolina Łopata

St. tech. Izabela Trzcińska

St. tech. Katarzyna Widzińska

Informacje dla Pacjenta – przygotowanie do badań

Pobranie krwi:
Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, w godzinach otwarcia punktu pobrań. Zaleca się aby krew była pobierana w warunkach standardowych tzn. Pacjent powinien być na czczo (minimum 8-10 godzin po ostatnim posiłku), po nocnym spoczynku. Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego przed pobraniem.
Mocz badanie ogólne i posiew:
Do badania należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu pobrana do jednorazowego pojemnika (dostępne w aptekach). Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić oraz podpisać imieniem i nazwiskiem.

Mocz na posiew należy pobrać do jałowego pojemnika (dostępne w aptekach). Pojemnik dokładnie zakręcić nie dotykając jego wewnętrznych powierzchni oraz podpisać imieniem i nazwiskiem.

Kał w kierunku wirusów i Clostridioides difficile:
Kał na badanie w kierunku Rota, Adeno, Noro wirusów i Clostridioides difficile należy pobrać do przeznaczonego do tego celu pojemnika (dostępne w aptekach). Próbkę pobrać z różnych miejsc masy kałowej, w przypadku kału biegunkowego każdą ilość możliwą do przeniesienia do pojemnika.  W przypadku podejrzenia zakażenia Clostridioides difficile do badania nadaje się jedynie kał płynny lub półpłynny. Należy szczelnie zamknąć pojemnik nie dotykając jego wewnętrznych powierzchni oraz podpisać imieniem i nazwiskiem. Materiał powinien zostać dostarczony niezwłocznie i być przechowywany w temperaturze 4°C (lodówka).

Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką

Dane adresowe oraz kontaktowe

Laboratorium 22 51 52 681

Pracownia Mikrobiologii 22 51 52 740

Pracownia Serologii 22 51 52 695

laboratorium@grochowski.waw.pl

Pawilon nr 2 I piętro

Skip to content