Odwołanie konkursu  ofert KO 04_06_2024 na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zadań 1-3

Konkurs KO 04_06_2024  

Udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Organizowania i koordynowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej
 2. Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz udzielaniem porad i konsultacji w Izbie Przyjęć w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza
 3. Chirurgii ogólnej i onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wraz z udzielaniem porad i konsultacji w Izbie Przyjęć, oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza
 4. Elektrofizjologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii
 5. Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Grochowskiego im. Dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy
 6. Pełnieniem dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza
 1. UCHWAŁA – KO 04_06_2024
 2. OGŁOSZENIE – KO 04_06_2024
 3. SZWKO – KO 04_06_2024
 4. Formularz Oferty do Konkursu – KO 04_06_2024
 5. Wzór umowy – zadanie nr 1
 6. Wzór umowy – zadanie 2-3-5-6
 7. Wzór umowy – zadanie nr 4
 8. REGULAMIN KOMISJI – KO 04_06_2024
 9. Rozstrzygnięcie konkursu KO_04_06_2024
Skip to content