Konkurs KO 03_04_2024 – Udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Grochowskiego
im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2024 roku

 1. 0_KO_03_04_2024 – Uchwała
 2. 1_KO 03_04_2024 – Ogłoszenie
 3. 2_KO_03_04_2024 – SWKO
 4. 3_KO_03_04_2024 – Formularz Ofertowy
 5. 3A_KO_03_04_2024 – Przedmiot oferty zakres nr 1
 6. 3A_KO_03_04_2024 – Przedmiot oferty zakres nr 2
 7. 4A_KO_03_04_2024- Wzór umowy
 8. 5_KO_03_04_2024 – Regulamin Komisji

Konkurs KO 02_03_2024 – Udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Grochowskiego
im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 15 marca 2024 roku

  1. 0_Uchwała 66.IV.2024 – KO 02 03 2024
  2. 1_Ogłoszenie – KO 02 03 2024
  3. 2_SWKO – KO 02 03 2024
  4. 3_Formularz ofertowy – KO 02 03 2024
   1. 3A_Zadania_od_1_do_15
  5. 4_Zadanie 4 – Wzór umowy z załącznikami
  6. 4A_Zadanie 1-3 oraz 5-15 Wzór umowy z załącznikami
  7. 5_Regulamin Komisji Konkursowej – KO 02 03 2024
  8. 6 Wynik rozstrzygnięcia konkursowego

Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego.


Konkurs KO 01_02_2024 – Udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 05 lutego 2024 roku

   1. Uchwała
   2. Ogłoszenie
   3. SWKO
   4. Formularz ofertowy
    1. Zakres 1 do konkursu 01.02.2024
    2. Zakres 2 do konkursu 01.02.2024
    3. Zakres 3 do konkursu 01.02.2024
    4. Zakres 4 do konkursu 01.02.2024
    5. Zakres 5 do konkursu 01.02.2024
    6. Zakres 6 do konkursu 01.02.2024
    7. Zakres 7 do konkursu 01.02.2024
    8. Zakres 8 do konkursu 01.02.2024
    9. Zakres 9 do konkursu 01.02.2024
    10. Zakres 10 do konkursu 01.02.2024
    11. Zakres 11 do konkursu 01.02.2024
    12. Zakres 12 do konkursu 01.02.2024
    13. Zakres 13 do konkursu 01.02.2024
    14. Zakres 14 do konkursu 01.02.2024
    15. Zakres 15 do konkursu 01.02.2024
    16. Zakres 16 do konkursu 01.02.2024
   5. Wzór Umowy dot zakresu nr 1 -9 oraz 11-16 do konkursu KO 01_02_2024
   6. Wzór Umowy dot zakresu nr 10 do konkursu KO 01_02_2024
   7. Regulamin Komisji Konkursowej
   8. Wynik postepowania konkursowego
Skip to content