1. Rodzaj dotacji budżetowej lub Funduszu:

 FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

2. Nazwa zadania:

 „MODERNIZACJA TLENOWNI WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI AWARYJNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA W TLEN”.

 3. Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania.

 DOFINANSOWANIE: 375 000, 00 ZŁ.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 373 920,00 ZŁ.

 4. Krótki opis zadania

 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji awaryjnych źródeł zasilania w tlen” , ma na celu wykonanie remontu budynku – magazynu gazów medycznych, w tym wykonanie instalacji rozprężalni tlenu.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

– wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganej Prawem budowlanym, decyzji poprzedzającej wykonanie robót budowlanych,

– wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w celu wykonania remontu pomieszczeń budynku wraz z rampą rozładunkową, oraz konstrukcji pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku.

– przegląd istniejących instalacji gazów medycznych, jej sprawności technicznej, ewentualna wymiana niezbędnego osprzętu,

– modernizacja instalacji rozprężalni tlenu do wydajności 200 m³/h wraz z bateriami 2×18 butli.

Stan istniejący:

Przedmiotowy budynek, jest budynkiem parterowym z rampą rozładunkową, bez podpiwniczenia. Konstrukcja stropu typu lekkiego – płyta warstwowa typu Atlantis. Budynek posiada wentylację grawitacyjną. Ściany boczne wykonane z cegły ceramicznej pełnej – gr. 25 cm.

Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie nr 1 – Magazyn butli tlenu medycznego,

Pomieszczenie nr 2 – Stacja Rozprężania dwutlenku węgla,

Pomieszczenie nr 3 – Stacja Rozprężania tlenu medycznego.

Skip to content