Historia

W maju 1957 roku został utworzony pierwszy w dzielnicy Warszawa Praga-Południe szpital miejski przy ul. Grenadierów 51/59 – zwany Szpitalem Grochowskim.

Na fali przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych w Polsce w październiku 1956 roku, ówczesne władze polityczne podejmowały szereg decyzji uwzględniających postulaty społeczne. Odpowiedzią na dramatyczny brak palcówek lecznictwa zamkniętego, zwłaszcza w prawobrzeżnej części Warszawy, była decyzja o powstaniu i utworzeniu Szpitala Grochowskiego.

Kompleks obiektów przy ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie – był budowany w latach 1948–1952 jako siedziba szkoły i hotelu dla związków zawodowych, w którym były dwa Pawilony hotelowe (nr I i V) oraz Pawilony (nr II,III,IV i VI) jako obiekty szkoleniowo-dydaktyczne wraz z zapleczem stołowokuchennym.

Organizatorem oraz pierwszym Dyrektorem Szpitala był Pan dr med. Rafał Masztak, który pełnił tą funkcję do 1976 roku.

W 1989 roku Szpital Grochowski otrzymał imię dr med. Rafała Masztaka.

Doktor Rafał Masztak – po zaangażowaniu niewielkiego zespołu pracowników przystąpił do ciężkiej pracy, adaptując obiekty szkoły na Szpital. Praca ta nie była łatwa.

Już w ciągu miesiąca został uruchomiony I Oddział Chorób Wewnętrznych, który przyjął pierwszego pacjenta w dniu 23 maja 1957 roku. Od tego momentu prawie co miesiąc przybywały kolejne oddziały: dziecięcy, II wewnętrzny, I chirurgiczny z blokiem operacyjnym.

 

Od października 1973 do maja 1990 roku Szpital Grochowski funkcjonował w strukturze organizacyjnej ZOZ-u Praga Południe.

Następnie do 30 września 2013 roku Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka był Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Od 1 października 2013 Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka funkcjonuje w formule spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skip to content