OGŁOSZENIE o sprzedaży samochodu: VOLKSWAGEN T4

Zarząd Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, „w drodze pisemnego konkursu ofert” środków trwałych, wycofanych z eksploatacji w Szpitalu tj. samochód:

VOLKSWAGEN T4

ROK PRODUKCJI: 2000
POJEMNOŚĆ SILNIKA: 1896,00 cm3 ( 50kW), (diesel),
PRZEBIEG: 189 000 km
NR VIN: WV1ZZZ70Z1X018695
KOLOR NADWOZIA: ZIELONY
PRZEGLĄD TECHNICZNY DO: 25.04.2024r.
UBEZPIECZENIE DO: 17.05.2024r.

CENA WYWOŁAWCZA: 7000,00  zł (brutto z VAT23%)

 Pojazd zarejestrowany, był w ciągłej eksploatacji.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maj 2024r o godz. 10,30 w sali konferencyjnej Pawilon VII, Piętro II.

Oferty pisemne z napisem na kopercie: „sprzedaż samochodu: VOLKSWAGEN  winny być złożone w zapieczętowanej kopercie – w kancelarii (sekretariat) Zarządu Szpitala, Pawilon IV, do 09 maja 2024r. do godz. 12:00.

Uwaga:

  1. Szpital nie odpowiada za stan techniczny pojazdu. Szpital zastrzega sobie możliwość wycofania w/w pojazdów ze sprzedaży.
  2. Oględziny pojazdu – po uprzednim zgłoszeniu do Pana Roberta BRUŹDZIAK,
    (22 ) 51 52 585 lub 51 52 747, w godzinach od 11:00 do 14:00 od. poniedziałku do piątku.
  3. Rozstrzygniecie o wyborze najkorzystniejszej oferty – będzie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala do dnia 05.2024 r.

W dniu 10 maj 2024r. o godz. 10:30 komisja w składzie:

1. Andrzej Grzechnik – przewodniczący;

2. Jacek Szatkowski – członek;

3. Grzegorz Przybyłek – członek;

otworzyła koperty dotyczące sprzedaży samochodu VOLKSWAGEN T4.

Rozstrzygnięcie:

– Najwyższa oferta sprzedaży wynosi 10.123,45 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć złotych).

 

Skip to content