Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego

wszczęte od dnia 1 stycznia 2021 r.,

prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

ogłaszane i prowadzone na platformie eZamawiający pod adresem:

https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

Skip to content