Wizyta prof Valderrabano

W dniu 5 kwietnia 2024 Pracownię Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim odwiedził profesor Miguel Valderrabano (Huston, Texas, USA) – twórca metody alkoholowej ablacji zaburzeń rytmu serca. Standardowa ablacja miejsc, które są źródłem arytmii serca, polega na przypaleniu
lub przymrożeniu miejsca w sercu odpowiedzialnego za arytmię przy pomocy elektrody wprowadzonej do wnętrza serca przez układ żylny. Ablacja alkoholowa polega natomiast na podaniu 96-98% alkoholu do małych żył umiejscowionych na powierzchni serca, którymi krew odpływa z miejsca będącego źródłem arytmii. Powoduje to lokalną martwicę tego miejsca, przez co arytmia ustępuje. Ablacja alkoholowa może być skuteczna tam, gdzie nie jesteśmy w stanie sięgnąć standardową elektrodą. I tak było i tam razem – wykonaliśmy razem z profesorem Valderrabano 3 zabiegi ablacji alkoholowej u chorych, u których uprzednio wykonana ablacja standardowa była nieskuteczna. Wszystkie zabiegi ablacji alkoholowej okazały się skuteczne, nie wystąpiły żadne powikłania,
a pacjenci na drugi dzień zostali wypisani do domu. Po tym szkoleniu planujemy wprowadzenie ablacji alkoholowej do naszej codziennej praktyki elektrofizjologicznej u chorych, u których inne sposoby ablacji okazały się nieskuteczne.  

Prof Piotr Kułakowski i prof Jakub Baran wraz z zespołem


W środę 27 marca 2024r. na auli Szpitala Grochowskiego odbyło się spotkanie załogi szpitala z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością:
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Pan Tomasz Kucharski,
Radna Miasta Stołecznego Warszawy Pani Maria Łukaszewicz,
Radna Miasta Stołecznego Warszawy Pani Dorota Lutomirska.
Członkowie organów spółki minionych kadencji:
Pani dr hab. n. med. Beata Jagielska oraz pan dr. Witold Bromboszcz.
Po wysłuchaniu życzeń Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Osmańskiego zebrani złożyli sobie wzajemnie świąteczne serdeczności, a następnie zebrani się przy świątecznym stole.

Wesołych Świąt !!!

 


Nowe wyposażenie Szpitala Grochowskiego

Szpital Grochowski ciągle rozwija swoje usługi oraz wyposażenie !!

Województwo Mazowieckie przeznaczyło kwotę 5.880.000,00 zł brutto w ramach projektu “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” na zakup aparatury medycznej, która wykorzystywana jest w Szpitalu Grochowskim.

Nasze wyposażenie wzbogaciło się o 15 kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 10 kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Oddziału Intensywnej Terapii, tor wizyjny, trzy bronchoskopy, trzy aparaty USG, RTG, Tomograf komputerowy, którego zakup wiązał się również z pracami modernizacyjnymi pomieszczeń.

Ponadto otrzymaliśmy nowy ambulans do transportu pacjentów.

Niezwykle cieszymy się, że 20.06.2022 r. odbioru historycznych dla szpitala zakupów dokonały Panie Renata Kaznowska Wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Pani Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

Dzięki przyznany funduszom Szpital Grochowski będzie mógł prowadzić badania diagnostyczne oraz profilaktyczne w trosce o zdrowie naszych Pacjentów i Pacjentek.

Serdecznie dziękujemy!

Skip to content