Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem zdrowia, prowadzi tzw. wczesną rehabilitację szpitalną i zajmuje się chorymi z niedowładami, kontynuując usprawnianie wdrożone w trakcie hospitalizacji w oddziałach neurologicznych i neurochirurgicznych. Prowadzimy również rehabilitację przewlekłą, po przebytej  wcześniej rehabilitacji wczesnej. Dysponujemy 62 łóżkowym oddziałem wyposażonym w 3 sale gimnastyczne i nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym oraz gabinetem zabiegów fizjoterapeutycznych. Zatrudniamy profesjonalny zespół medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zarówno lekarskim jak i magistrów rehabilitacji, psychologów i logopedów. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem prowadzącym terapię zajęciową, a także wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim. Świadczymy usługi dla pacjentów po udarach mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych, urazach czaszkowo-mózgowych, infekcjach centralnego układu nerwowego oraz pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią z następowymi niedowładami kończyn. Prowadzimy także terapię chorych z zaburzeniami mowy o charakterze afazji, dyzartrii, z zaburzeniami połykania o charakterze dysfagii. Prowadzimy fizykoterapię jako formę wspomagającą terapię manualną u chorych z zespołami bólowymi. Oddział dysponuje również nowoczesną aparaturą elektroencefalograficzną i elektromiograficzną z możliwością wykonywania usług zarówno na potrzeby szpitala jak i dla pacjentów z zewnątrz.

W ramach Oddziału istnieje Zakład Rehabilitacji.

Poznaj nasz personel

Kierownik oddziału

Agnieszka Paszkowska

lekarz

Zastępca Kierownika Oddziału

lek. Świetlana Sikorska specjalista rehabilitacji

Lekarze

lek. Danuta Cejmer-Dyga specjalista neurolog

lek. Anna Laskowska-Miotła specjalista rehabilitacji

lek. Urszula Stachnio specjalista neurolog

lek. Paweł Zaleski specjalista neurolog

lek. Maria Konarska-Bartosiak specjalista neurolog

lek. Halina Kowalik-Gołyńska specjalista rehabilitacji

 

 

Pielęgniarka koordynująca

Wiesława Opyd-Jasieńska

specjalista pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki, lic. pielęgniarstwa

Kierownik Zakładu Rehabilitacji

Bartłomiej Wojtynowski

mgr fizjoterapii

Sekretariat oddziału

Lidia Komosa

Poradnik pacjenta – jak się przygotować do hospitalizacji

Na rehabilitację wczesną zgłasza pacjenta lekarz specjalista ze szpitala i zapisuje chorego do kolejki przyjęć lub pacjent zgłasza się  na IP w ciągu 7 dni od wypisu ze szpitala na konsultację kwalifikacyjną, celem wpisania do kolejki przyjęć.

Na rehabilitację przewlekłą pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza specjalisty (neurolog, neurochirurg, specjalista rehabilitacji, ortopeda, chirurg, anestezjolog, nie może kierować do OTIRN lekarz rodzinny) na konsultację kwalifikacyjną do IP ( poniedziałki, wtorki do godziny 15:00). Po zakwalifikowaniu jest wpisywany do kolejki rehabilitacji przewlekłej.

Pacjent do Oddziału zgłasza się z dowodem osobistym, dokumentem ubezpieczenia,  kserokopią dokumentacji medycznej, z lekami, które przyjmuje przewlekle – na okres pobytu,  ze strojem gimnastycznym, obuwiem sportowym zapinanym na rzepy lub sznurówki, przyborami toaletowymi, podręczną wodą do picia w trakcie treningów.

Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką

Dane adresowe oraz kontaktowe

Sekretariat 22 51 52 641

Pokój lekarski A 22 51 52 783

Pokój lekarski B 22 51 52 600

Punkt pielęgniarski A 22 51 52 602

Punkt pielęgniarski B 22 51 52 600

Punkt pielęgniarski C 22 51 52 692

Pracownia EEG 22 51 52 640

otirn@grochowski.com.pl

Pawilon nr 3 I piętro

Pawilon nr 5 II piętro

Pawilon nr 6 II piętro

Skip to content