Poradnia Kardiologiczna

PORADANIA KARDIOLOGICZNA

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia.

lekarze poradni:

lek. Elżbieta Czempik – kardiolog, tel. 22 51 52 606
lek. Ewa Omelańczuk-Więch – kardiolog, tel. 22 51 52 656
lek. Beata Kijanka – kardiolog, tel. 22 51 52 635
lek. Jerzy Zioło – kardiolog, środa tel. 22 51 52 779, czwartek tel. 22 51 52 603
lek. Jacek Kruszewski – kardiolog, tel. 22 51 52 635

Poradnia zajmuje się także kontrolą stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.

tel. dla kontroli stymulatorów: 22 51 52 608
tel. dla kontroli kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca: 22 51 52 637
Kontrolą zajmują się:
dr n. med. Ewa Makowska – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Aleksandra Czepiel – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
pielęgniarka Beata Litwinowicz

W poradni odbywają się konsultacje w sprawie kwalifikacji do testów pochyleniowych oraz zabiegów ablacji arytmii, wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.
lekarze:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Aleksandra Czepiel – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Tomasz Kryński- kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr Maciej Świątkowski – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

W poradni odbywają się również konsultacje pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych oraz wymagających kontroli poszpitalnej po leczeniu w Oddziale Kardiologii Szpitala Grochowskiego. Konsultacji tych udzielają lekarze Oddziału Kardiologii tutejszego Szpitala.
W ramach Poradni funkcjonuje Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, gdzie wykonywane są badania EKG i pobierana jest krew do badań laboratoryjnych.
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – tel. 22 51 52 751

Poradnia Kardiologiczna współpracuje z Oddziałem Kardiologii Szpitala Grochowskiego korzystając z badań pracowni diagnostycznych: Echokardiografii, Elektrofizjologii Klinicznej i Testów Wysiłkowych.

Poznaj nasz personel

Lekarze

lek. Elżbieta Czempik – kardiolog
lek. Ewa Omelańczuk-Więch – kardiolog
lek. Beata Kijanka – kardiolog
lek. Jerzy Zioło – kardiolog
lek. Jacek Kruszewski – kardiolog
dr n. med. Ewa Makowska – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Aleksandra Czepiel – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Tomasz Kryński  kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr Maciej Świątkowski – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych


Bardzo dziękuję personelowi z Izby Przyjęć w szczególności lekarzowi dyżurnemu oraz personelowi  I Oddziałowi Chorób Wewnętrznych  za ogromny wkład pracy w ratowaniu mojego życia. Dzieki ofiarnej Waszej pracy mogę się cieszyć dalszym życiem i dochodzić do sprawności w domu.

Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką

Dane adresowe oraz kontaktowe

gabinet lekarski 22 51 52 606

gabinet lekarski 22 51 52 656

gabinet lekarski 22 51 52 635

gabinet lekarski 22 51 52 779

przychodnia@grochowski.waw.pl

Pawilon nr 5 parter

Skip to content