Apteka szpitalna

 

Kierownik: mgr farm. Beata Kulpińska-Wojda
Telefon:     (22) 51 52 771
                 (22) 51 52 737

                  bkulpinska@grochowski.waw.pl

Apteka Szpitalna nie prowadzi sprzedaży odręcznej.

Zakres działania:

- zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne, płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe i środki dezynfekcyjne wszystkich jednostek organizacyjne Szpitala,

- świadczenie usług farmaceutycznych w zakresie przygotowywania leków recepturowych i aptecznych,

- udział w badaniach klinicznych,

- udzielanie pełnej informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,

- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w Szpitalu poprzez monitorowanie działań niepożądanych oraz nadzór nad produktami leczniczymi wstrzymywanymi i wycofanymi z obrotu,

- pozyskiwanie i dystrybucja produktów leczniczych otrzymanych w formie darowizny,

- analizy farmakoekonomiczne niezbędne do przeprowadzania postępowań przetargowych,

- sprowadzanie produktów leczniczych na drodze importu docelowego,

- uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego.

Gospodarka lekiem odbywa się w oparciu o  Receptariusz Szpitalny oraz obowiązujące na terenie Szpitala procedury, gdzie Apteka Szpitalna bierze czynny udział w racjonalizacji farmakoterapii poprzez udział w ich tworzeniu i aktualizacji.