Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)

Pracownia Tomogtafii Komputerowej jest samodzielną komórka organizacyjną Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z o.o.

 

Dane adresowe:
Pawilon III
Pracownia Tomografii Komputerowej
ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa
Tel:22 51 52 738 Fax: 22 51 52 789

e-mail: szpital@grochowski.waw.pl

 

Koordynatorem Pracowni jest lek. med. Grzegorz Makowicz

 

Rejstracja na badania:
-telefoniczna od poniedziałku do piątku pod nr 22 51 52 738 w godz. 8.00-13.00 

-osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 

Aparatura:

Nowoczesny wielorzędowy tomograf komputerowy AQUILION produkcji japońskiej firmy TOSHIBA.
Pracownia wyposażona jest w dwukomorową strzykawkę automatyczną, sprzęt do nadzoru pacjenta w trakcie wykonywania badania, informatyczny system opisowy RIS oraz obrazowy PACS 

Zgoda na CT .pdf

 

Zgoda na CT .doc

 

CENNIK PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

CENNIK