III Oddział Chorób Wewnętrznych

 

SZPITAL GROCHOWSKI

im. dr. med. Rafała Masztaka


III Oddział Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik

lek. med. Ryszard Mazur

specjalista chorób wewnętrznych

 

Z – cy  Kierownika

I piętro  lek. med. Anna Skrodzka-Draniewicz  

Parter lek. med. Grzegorz Sadowski 

 

I piętro lista lekarzy

Młodszy asystent – lek. med. Marina Myślińska

Młodszy asystent – lek. med. Paweł Żelek

Młodszy asystent – lek. med. Anna Grudniewska

 

Parter lista lekarzy

 

 

 

Starszy asystent – lek. med. Jarosław Rudnicki

 

Młodszy asystent – lek. med. Ewa Bąk - Antoniuk


Pielęgniarka Oddziałowa mgr Anna Gruca

Z – ca oddziałowej Bożena Szymczak

Z - ca oddziałowej Anna Lewandowska

Sekretariat
III Oddziału  Chorób  Wewnętrznych  -   Bożena Gnieżeńska

Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach  07:00 - 14:35.
¨Telefon do Sekretariatu: / fax : 22 / 51 – 52 - 698
¨Gabinet lekarski: 

I piętro 22 / 51 – 52 –  625

Parter  22 /  51 - 52 -   684
¨Dyżurka pielęgniarek: 

I piętro 22 / 51 – 52 – 632

Parter  22 /  51 – 52 - 683

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

III Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na parterze i I piętrze Szpitala. W chwili obecnej oddział liczy 30 łóżek na parterze i 31 łóżek na I piętrze, czyli razem 61 łóżek.

Oddział diagnozuje i leczy pacjentów z zakresu wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie Zespołu: Laboratorium Centralne, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej, Pracownia Rentgenodiagnostyczna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Elektrokardiologii, Pracownia Echokardiografii, Pracownia EEG. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi.Oddział prowadzi leczenie z aktualną wiedzą medyczną i wykorzystaniem najnowszych możliwości terapeutycznych.