Diagnostyczne Laboratorium Analityczne

DIAGNOSTYCZNE LABORATORIUM ANALITYCZNE

Lokalizacja:  Pawilon nr II 1p.

Punkt Pobrań: Pawilon nr VI(Poradnie), Parter gabinet nr 22.

 

Kierownik – mgr Zofia Gołaszewska

 

 

W skład Diagnostycznego Laboratorium Analitycznego Szpitala Grochowskiego  wchodzi:

 

  1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
  2. Pracownia Mikrobiologii
  3. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
  4. Punkt Pobrań

 

Laboratorium znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

 Badania wykonywane w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym objęte są wewnętrznym systemem kontroli jakości, poza tym Laboratorium uczestniczy w zewnętrznych kontrolach jakości badań i posiada świadectwo programu sprawdzianów laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Polmikro oraz zaświadczenie uczestnictwa w Krajowym Programie zewnętrznej kontroli jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej. Uczestniczy w międzynarodowej kontroli jakości i posiada certyfikaty : Riqas i Labquality.

Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel: diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej z wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem.

 

 

Poza całodobową obsługą szpitalnych oddziałów realizujemy  także indywidualne zlecenia pacjentów (tzw. „komercyjne”). Obsługą pacjentów komercyjnych zajmuje się Punkt Pobrań.

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 

Odbywa się od poniedziałku do piątku w Punkcie Pobrań w godzinach:

 

  8:00-12:00

 

Badania zlecone w trybie pilnym (na zleceniu wystawionym przez lekarza widnieje napis „CITO”) wykonujemy od godziny 8:00 do 15:00.

 

ODBIÓR WYNIKÓW

 (odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości lub upoważnienia) :

 

Zleconych w trybie rutynowym (zwykłym):

W godzinach:14:00 -20:00 w Punkcie Przyjęcia Materiału i Rejestracji Diagnostycznego Laboratorium Analitycznego -Pawilon nr II, 1piętro.

 

Zleconych w trybie „cito” (pilnym):

Czas wydania wyniku jest uzgadniany z pracownikiem Laboratorium w momencie pobierania materiału i zależy od rodzaju badania.

 

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO BADANIA

 

Ogólne zasady przygotowania się do badania:

1.      Na pobranie krwi należy zgłosić się rano (najlepiej między 8:00 a 10:00). W przypadku badań pilnych dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.

2.      Pacjent powinien być na czczo ( 8-12 godzin po ostatnim posiłku)

3.      Krew powinna być pobrana po kilkunastominutowym odpoczynku.

4.      Mocz na badanie ogólne pobieramy rano po minimum 4 godzinnej przerwie od ostatniej mikcji.

5.      Kał pobrany w godzinach, które uniemożliwiają dostarczenie go w godzinach pracy Punktu Pobrań może być przechowywany w lodówce do 24 godzin.

 

Szerszych informacji o sposobie wykonywania badania i przygotowania się do nich udzielają Diagności pracujący w Laboratorium. 

 

Telefony kontaktowe:

22-51-52-680 – Kierownik Laboratorium

22-51-52-681 – Diagnostyczne Laboratorium – telefon ogólny (czynny całodobowo).

22-51-52-648 – Rejestracja (czynny od 8:00 do 12:00 )

 

CENNIK