Informacje o Szpitalu

Localizacja:

04-73 Warszawa
ul. Grenadierów 51/59 pawilon nr 3
(Mapa sytuacyjna)

Telefon/Fax :

(22) 51-52-750 Fax: (22) 51-52-789

Poczta elektroniczna:

szpital@grochowski.waw.pl

Prezes Szpitala: 

lek. med. Witold Bromboszcz

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Administracyjnych  : 

dr Tadeusz Masiowski 
E-mail : tmasiowski@grochowski.waw.pl

 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa:

mgr Ewa Szkiela
E-mail : eszkiela@grochowski.waw.pl
 

Naczelny lekarz szpitala:

lek. med. Elżbieta Czempik
  E-mail : eczempik@grochowski.waw.pl