Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

1. Struktura oddziału

2. Poradnia Przyszpitalna

3. Pracownie diagnostyczne

4. Pracownicy oddziału

5. Telefony kontaktowe

6. Nowy blok operacyjny

7. Poradnik pacjenta – jak zoperować się w naszym oddziale ?

 

 

Struktura oddziału

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej znajduje się na pierwszym piętrze budynku szpitala w pawilonie nr.V. Oddział liczy 34 łóżka w tym 5 z nich znajduje się na sali pooperacyjnej.

Dn.1.09.2008r Kierownikiem Oddziału został lek.med. specjalista chirurgii ogólnej Marek Sikora

 

 

 

Poradnia Chirurgiczna – Punkt Konsultacyjny Oddziału Chirurgii

Poradnia chirurgiczna jest integralną częścią Poradni Przyszpitalnej .Czynna jest codziennie w dni powszednie od poniedziałku do piątku .Rejestracja pracuje w godzinach 8.00-15.00.00. Wyjątkowo w środy poradnia zaczyna pracę od godz. 12.00, natomiast rejestracja poradni pracuje w godzinach 8.00-18.00. Możemy wtedy przyjąć pacjentów którzy nie są w stanie zgłosić się w godzinach rannych. Wejście do Poradni Przyszpitalnej znajduje się od strony ul.Grenadierów. Tel.do rejestracji – 22-5152609

Nie są potrzebne zapisy-wszyscy pacjenci przyjmowani są na bieżąco w dniu zgłoszenia.

Aby być przyjętym do naszej poradni należy posiadać skierowanie „do poradni chirurgicznej” a nie „skierowanie do szpitala”. Obecnie nie jest już wymagany dowód ubezpieczenia, gdyż korzystamy z systemu EWUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniodawców). Z obowiązku posiadania skierowania zwolnieni są: kombatanci, osoby represjonowane, zasłużeni honorowi dawcy krwi lub dawcy przeszczepu.

Poradnia chirurgii  onkologicznej - działa na podobnych zasadach jak poradnia chirurgiczna.

 


Zdecydowana większość pacjentów to osoby zgłaszające się celem kwalifikacji do procedur chirurgicznych i endoskopowych (więcej informacji w dziale-poradnik pacjenta.) i pacjenci przychodzący na wizyty kontrolne po operacjach wykonanych w naszym oddziale.

Do zabiegów kwalifikujemy nie tyko pacjentów z naszego rejonu ale także z chęcią przyjmujemy chorych z innych dzielnic i innych miast Polski.


Pracownie diagnostyczne

Pracownia Endoskopowa

Szpital dysponuje bardzo dobrze wyposażoną pracownią endoskopową. Wykonujemy kolonoskopię (również w trybie procedury jednodniowego pobytu), gastroskopię , rektoskopię i ECPW (wsteczną cholangiopankreatografię)

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne kolonoskopy i gastroskopy z „torem wizyjnym”. To znaczy, że lekarz badający widzi obraz narządów na kolorowym ekranie w dużym powiększeniu. Istnieje możliwość jednoczasowego usunięcia w trakcie badań endoskopowych drobnych zmian patologicznych takich jak polipy i odzyskania ich do badania histopatologicznego.

Zajmujemy się również endoskopowym leczeniem żylaków przełyku. Wykonujemy przezskórną gastrostomię endoskopową. Zabieg polega na wprowadzeniu do żołądka cewnika umożliwiającego odżywianie chorych którzy nie mogą przyjmować pokarmów drogą doustną.

Zapisy na badania endoskopowe i informacje o sposobie przygotowania się do tych badań pacjent uzyskuje podczas wizyty w Poradni Chirurgicznej.

 

 

Pracownia endoskopowa wykorzystywana jest całą dobę dla pacjentów szpitala. Na ostrym dyżurze wykonujemy pilne badania pacjentom przyjętym z objawami krwawienia do przewodu pokarmowego. W zdecydowanej większości przypadków jesteśmy w stanie zatamować krwawienie drogą endoskopową co pozwala uniknąć pacjentowi operacji.

 


Pracownia Badań Czynnościowych Układu Pokarmowego

Pracownia wyposażona jest w sprzęt nowej generacji do badania górnego odcinka przewodu pokarmowego. Procedura wykonywana jest w trybie jednodniowym. Badania te to impedancja przełykowa i manometria przełykowa (wykonywane tylko komercyjnie). Od pacjenta wymagamy skierowania od lekarz I-go kontaktu lub od lekarz specjalisty. Trzeba mieć ze sobą sześć baterii typu R6 (AA) dobrej jakości do zasilenia rejestratora.

Badania powyższe są wykorzystywane do badania funkcji przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego. Możemy w ten sposób wykryć wiele zaburzeń w tym najczęściej spotykane-refluks żołądkowo-przełykowy. Choroba ta polega na patologicznym przemieszczaniu się treści z żołądka do przełyku i w skutek tego tworzenia się zmian zapalnych w przełyku.

Badanie impedancji przełykowej jest zupełnie bezbolesne i wykonywane na czczo. Lekarz wprowadza pacjentowi cienką (2-3 mm) sondę do przełyku przez nos. Sonda wyposażona jest w liczne czujniki elektroniczne i podłączona do rejestratora który pacjent nosi przy pasku ze sobą przez cały czas badania, czyli 24 godz. Oczywiście po założeniu w/w sondy i unieruchomieniu jej w odpowiedniej pozycji na nosie, można normalnie funkcjonować: jeść, pić. Po 24 godz. sonda zostaje usunięta a dane z elektronicznego rejestratora zostają analizowane prze lekarza wykonującego badanie. Wynik i końcowe wnioski wydawane są pacjentowi najczęściej w dniu następnym. Obecnie badanie wykonywane jest odpłatnie. 


Pracownicy Oddziału

Dr Marek Sikora – specjalista chirurg - Kierownik Oddziału

Dr Magdalena Belka – specjalista chirurg – starszy asystent  - Zastępca Kierownika Oddziału 


 

 

Telefony kontaktowe

Kierownik Oddziału 22-5152714 (sekretariat)

Sekretariat Oddziału-FAX 22-5152782

Pokój lekarski 22-5152725

Punkt pielęgniarski 22-5152726

Blok operacyjny 22-5152728

Poradnia Chirurgiczna(lekarz) 22-5152718

Rejestracja Poradni Chirurgicznej 22 5152609

Izba przyjęć 22-5152733

Poradnia onkologiczna(lekarz) 22-5152709

 

 

Blok Operacyjny

 

 

W listopadzie 2012 r został uruchomiony nowy blok operacyjny w obrębie nowopowstałego pawilonu nr.VIII. szpitala Grochowskiego. W jego obrębie mamy do dyspozycji cztery nowoczesne sale operacyjne.


Sale operacyjne zostały wyposażone w taki sposób aby można było przeprowadzać w nich wszystkie procedury operacyjne. Dwie z nich dodatkowo są wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie zabiegów laparoskopowych. Dysponujemy sprzętem firmy Olympus w standardzie High Definition.

Posiadamy całe instrumentarium do wykonywania operacji laparoskopowych łącznie ze wszystkimi typami optyki.

Do dyspozycji chirurgów są systemy zamykania naczyń : harmonic (nóż harmoniczny), ligasure i biclamp. Pozwalają one skrócić czas zabiegu i zamykać naczynia bez używania nici. Posługujemy się nowymi zestawami do elektrochirurgii firmy ERBE, oferującymi również koagulację argonową.

Sprzęt i narzędzia chirurgiczne pozwalają nam na wykonywanie kompleksowych zabiegów w zakresie chirurgii sutka. Ich dopełnieniem jest bezprzewodowy detektor promieniowania gamma pozwalający wykonywanie tzw.”procedury węzła wartowniczego”


 

Jedną z najistotniejszych rzeczy w czasie operacji jest dobre oświetlenie pola operacyjnego. Nasze lampy operacyjne jako jedne z pierwszych w Polsce wykorzystują światło ledowe zmiennotemperaturowe z laserowym dalmierzem. Taki rodzaj oświetlenia dokładnie odwzorowuje kolor tkanek, jest oszczędny i pracuje bardzo długo. Czasze główne w części centralnej posiadają sloty do posadowienia przenośnej kamery HD do archiwizacji obrazu. Posiadamy taką kamerę. Cały zestaw widać na zdjęciu poniżej.

 


Sprzęt nasz pozwala na zapisywanie zdjęć jak i materiału filmowego z operacji laparoskopowych i zabiegów otwartych.

Każda z sal operacyjnych jest wyposażona w cyfrowy negatoskop (zamontowany w ścianie) i umożliwia dostęp do dokumentacji obrazowej chorego bez wychodzenia z bloku operacyjnego.(połączenie z serwerami RTG i CT ). Negatoskopy te posiadają również część analogową-tradycyjną i pozwalają oglądać tradycyjne zdjęcia rentgenowskie które pacjent dostarczył wcześniej.

Korzystając z załączonego oprogramowania możemy na miejscu z poziomu sali operacyjnej poznać historię pobytu pacjenta w naszym szpitalu (system-baza danych Argus )


Większość sprzętu będącego na wyposażeniu sal operacyjnych jest posadowiona na kolumnach podwieszonych do stropu i nie dotyka do ziemi, co jest standardem w nowoczesnych blokach operacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala bez wysiłku manewrować sprzętem i utrzymać czystość na sali.

 


W dopełnieniu utrzymania rygorów czystości ma znaczenie fakt, iż wszystkie ściany sal i pomieszczeń przygotowawczych są wykonane z Corianu. Jest to materiał opracowany i wyprodukowany przez firmę DuPont i składa się w 1/3 z żywicy akrylowej i 2/3 z minerałów naturalnych. Jest jednorodny, nie posiada widocznych łączeń, jest nieporowaty, nienasiąkliwy i daje się szlifować. Z takiego samego materiału są wykonane pomieszczenia w których chirurg przygotowuje się do zabiegu i myje ręce. Jak widać na załączonym poniżej zdjęciu na etapie projektowania można odpowiednio dobrać kolorystykę poszczególnych elementów gdyż do wyboru jest ok.200 kolorów.

 


W obrębie naszego nowego bloku operacyjnego dysponujemy doskonale wyposażoną salą wybudzeniową , na której chory po operacji przebywa od kilku do kilkunastu godzin.Dodatkowo przy sali wybudzeniowej mamy do dyspozycji tzw.izolatkę. Przebywają tu pacjenci którzy z racji swojego schorzenia muszą być odseparowani od reszty pacjentów.


 

Żaden nowoczesny blok operacyjny nie może istnieć bez nowoczesnej sterylizacji. Posiadamy w niej własną stację uzdatniania wody, urządzenia między innymi firmy Getinge ,sterylizację plazmową, ultradźwiękowe myjki do narzędzi chirurgicznych i wiele innych niezbędnych urządzeń.Poradnik dla pacjenta

Aby zoperować się w naszym oddziale należy uzyskać skierowanie „do poradni chirurgicznej” i zgłosić się do Poradni Przyszpitalnej. W rejestracji na podstawie skierowania i dokumentu tożsamości będzie założona karta do gabinetu chirurgicznego. Pacjent po konsultacji lekarskiej zostaje zakwalifikowany do operacji i ma wyznaczony termin przyjęcia do oddziału. Ta procedura dotyczy przyjęć planowych. Od tej chwili każdy znajduje się w kolejce oczekujących. Operacja jest przeprowadzana zwykle dnia następnego po przyjęciu. Do zabiegów planowych pacjenci są przyjmowani w dni powszednie i niedziele. W chwili przyjęcia w Izbie Przyjęć chory podaje nazwisko i imię osoby upoważnionej do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia. W trakcie pobytu w szpitalu informacje o stanie zdrowia są udzielane przez lekarza prowadzącego lub kierownika oddziału. Po godzinach pracy informacji o stanie zdrowia udziela lekarz dyżurny.

Okres oczekiwania na planowy zabieg wacha się od 2 do 4 tyg. Średni czas oczekiwania na przyjęcie może się zmieniać i jest do wglądu dla pacjentów na stronie internetowej NFZ-tu. Dane te są uaktualniane co miesiąc ponieważ wszystkie oddziały są zobowiązane do raportowania i przesyłania ich do NFZ.-tu co miesiąc. Pacjenci z chorobą nowotworową przyjmowani są poza kolejnością

Oddział pełni dyżur chirurgiczny całą dobę przez cały rok. Pacjenci przyjmowani w trybie ostrodyżurowym leczeni są oczywiście poza kolejką.

W dniu przyjęcia do oddziału należy zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną a w szczególności karty wypisowe z poprzednich pobytów szpitalnych. Powinno się zabrać ze sobą leki codziennie przyjmowane. Dotyczy to szczególnie starszych pacjentów którzy zwykle nie potrafią podać takich informacji lekarzowi dyżurnemu.

W dniu wypisu należy powiadomić lekarza prowadzącego o wypisaniu zwolnienia (druk ZLA) lekarskiego poszpitalneo, jeśli takie zwolnienie będzie potrzebne choremu.. Takie zwolnienie można wypisać do trzeciej doby od daty wypisu ze szpitala. Zwolnienie za okres pobytu w szpitalu można uzyskać również w późniejszym terminie .

Karta wypisowa jest wydawana pacjentowi w dniu wypisu w dwóch egzemplarzach.

Jeśli w czasie tego samego pobytu szpitalnego chory przebywa na kilku oddziałach to dostaje kartę wypisową z każdego z nich.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług