Lokalizacja szpitala

Szpital Grochowski

Pawilon nr 1

 • Aktualnie - w trakcie remontu
 • Pawilon nr 2

 • Pracownia Tomografii Komputerowej (parter) 
 • Diagnostyczne Laboratorium Analityczne (I piętro)
 • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej (II piętro)
 • Pracownia Hemodynamiki (II piętro)
 • Pawilon nr 3

 • Apteka (parter)
 • Kaplica (parter) 
 • Pracownia USG (parter)
 • Pracownia Mammografii (parter)
 • Zakład Radiologii (parter)
 • Biuro Rady Nadzorczej i Zarządu (parter) 
 • III Oddział Chorób Wewnętrznych (I piętro)  
 • Oddział Kardiologii (II piętro) 
 • Pawilon nr 4

 • Zarząd Spółki (parter)
 • Pracownie Endoskopii Bronchoskopii (parter) 
 • Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych (parter)
 • Bufet (parter)
 • Recepcja, Szatnia (parter) 
 • Kasa (parter) 
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (I piętro)
 • Oddział Kardiologii (II piętro)
 • Pawilon nr 5 

 • Grochowskie Centrum Medyczne (parter) 
 • Pracownia EEG i EMG (parter)
 • I Oddział Chorób Wewnętrznych (I piętro)  
 • Oddział Terapi i Rehabilitacji Neurologicznej (II piętro)
 • Pawilon nr 6

 • Przychodnia Specjalistyczna (parter)
 • Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki (parter)
 • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjoligii (I piętro)
 • Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej (II piętro)
 • Zakład Rehabilitacji (II piętro)
 • Pawilon nr 7

 • Sekcja Kadr 
 • Księgowość (Sekcja Płac, Księg. Fin., Plan. i Analiz) 
 • Sekcja Techniczna
 • Sekcja Zaopatrzenia 
 • Sekcja Zamówień Publicznych 
 • Sekcja Inwestycji i Remontów 
 • Sekcja Gospodarczo - Eksploatacyjna
 • Inspektor BHP i PPOŻ 
 • Pawilon nr 8

 • Sterylizatornia (parter) 
 • Izba przyjęć (parter)
 • Blok operacyjny z Salą wybudzeń (I piętro)
 • Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej (II piętro)
 • Pracownia echokardiografii (III piętro)
 • Pracownia kontroli stymulatorów (III piętro)
 • Pracownia testów pochyleniowych (III piętro)
 • Pracownia testów wysiłkowych (III piętro)
 • Pracownia elektrofizjologii (III piętro)
 • Zakład Rehabilitacji (III pietro) 
 •