Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Lokalizacja: Pawilon nr 6 ( I piętro)
Kierownik: dr Joanna Kowalska

Telefon: 22 51 52 624

 

z-ca kierownika

anestezjolog Katarzyna Tym-Trzeciak

 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Krzyżanowska

tel. 22 51 52 668

Sekretariat
Katarzyna Mierzejewska

tel. 22 51 52 736

 

Lekarze pracujący w Oddziale Intensywnej Terapii i Anastezjologii:

specjalista anestezjolog  PIOTR ZDANOWICZ
anestezjolog  EWA MATYJEK
anestezjolog  BEATA MICHALSKA
anestezjolog  PAWEŁ MISIAK

 

Informacje ogólne

Zatrudniamy wysoko kwalifikowany i doświadczony personel medyczny – zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych.
Dysponujemy nowocześnie wyposażonym Oddziałem Intensywnej Terapii posiadającym dziesięć stanowisk, w tym izolatkę dla zabezpieczenia najcieższych stanów chorobowych. Prowadzimy pełen zakres znieczuleń okołozabiegowych.

Przejdź do treści