III Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: Pawilon nr 1 ( parter i I piętro)
Kierownik: dr Ryszard Mazur
Telefon: 22 51 52 698

Z – cy  Kierownika

dr Anna Skrodzka-Draniewicz

dr Grzegorz Sadowski

Lekarze

starszy asystent – lek. Jarosław Rudnicki

starszy asystent – lek Marina Zaimova

starszy asystent- Beata Andrzejczuk-Wikar

lek. rezydent- Martyna Pilecka

lek. rezydent- Joanna Byrka

lek. rezydent- Kinga Gańczorz

lek. rezydent- Anna Zbytniewska

 

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Anna Gruca

Z – ca oddziałowej Bożena Szymczak

Sekretariat

Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach  07:00 – 14:35.

Telefon do Sekretariatu: / fax : 22 51 52 698
Gabinet lekarski:

         I piętro   22 51 52  625

         Parter    22 51 52 682

Dyżurka pielęgniarek:

         I piętro 22 51 52 632

         Parter  22 51 52 683

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

III Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na parterze i I piętrze Szpitala. W chwili obecnej oddział liczy 32 łóżka.

Oddział diagnozuje i leczy pacjentów z zakresu wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie Zespołu: Laboratorium Centralne, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej, Pracownia Rentgenodiagnostyczna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Elektrokardiologii, Pracownia Echokardiografii, Pracownia EEG. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi.Oddział prowadzi leczenie z aktualną wiedzą medyczną i wykorzystaniem najnowszych możliwości terapeutycznych.

Przejdź do treści