Lokalizacja: Pawilon Nr VIII wejście od ul. Suchodolskiej
Kierownik Izby Przyjęć: dr Cezary Haber

Telefon: 22 51 52 700

Izba Przyjęć pełni dyżur całą dobę i realizuje świadczenia medyczne dla osób, posiadających skierowania do szpitala, z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii ogólnej, jak również w tym samym zakresie w stanach ostrych nie wymagających skierowania do szpitala. W Izbie Przyjęć odbywają się również konsultacje kwalifikacyjne dla pacjentów, ze skierowaniem, na Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej.

1.Pracownicy oddziału

Kierownik oddziału: dr Cezary Haber – specjalista chorób wewnętrznych

p.o. Zastępcy Kierownika oddziału: lek. med. Barbara Świeżyńska

 

Pielęgniarka koordynująca: mgr Lidia Nieścioruk, MBA

Lekarze: 

Lek. med. Małgorzata Kasper specjalista medycyny ratunkowej

Lek. med. Jacek Krysztofiak specjalista kardiologii

Lek. med. Idalia Siedlecka specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z geriatrii

Lek. med. Katarzyna Mikulska specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Dawid Mazur  

Lek. med. Roman Mossor

 

Telefony kontaktowe

Rejestracja do Izby Przyjęć Punkt obsługi pacjenta / FAX  22 51 52 578 lub 22 51 52 733

Kierownik Oddziału: 22 51 52 700

Pokój lekarski: 22 51 52 504

Punkt pielęgniarski: 22 51 52 533 lub 22 51 52 752

ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA

W Szpitalu Grochowskim świadczenia zdrowotne udzielane są:

– pacjentom kierowanym do leczenia szpitalnego, posiadającym stosowne skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lekarza poradni specjalistycznej lub innego lekarza,

–    pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, przyjmowanym w trybie nagłym.

Pacjenci do szpitala przyjmowani są w trybie planowym i w trybie nagłym.

Przyjęcie planowe – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego z uzgodnionym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala.

Przyjęcie w trybie nagłym – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

 1. Przyjęcie w trybie planowym:
 2. Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia.
 3. Pacjent okazuje dokumenty, niezbędne do założenia dokumentacji medycznej:

– skierowanie do szpitala (jeżeli nie było dostarczone wcześniej i w formie e-skierowania),
– dowód tożsamości z numerem PESEL,
– w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń.

 1. W celu pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości, zaleca się dostarczenie dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych.
 2. Pacjent upoważnia osobę do udzielania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych oraz osobę do uzyskania dokumentacji medycznej,

lub aktualizuje osoby które upoważnia

 1. Podpisuje zgody przy przyjęciu (na czynności ratunkowe, opaska identyfikującą, zostawienie rzeczy w depozycie)
 2. Pacjent kierowany jest do przebieralni, celem przebrania się.
 3. Pacjent może zdeponować rzeczy wartościowe w depozycie szpitala.
 4. Pacjent powinien posiadać:
 5. a) maseczkę (środki ochrony indywidualnej),
 6. b) przybory toaletowe,
 7. c) ręcznik,
 8. d) piżamę i kapcie,
 9. e) bieliznę osobistą,
 10. e) inne rzeczy, o których pacjent został poinformowany przy ustalaniu terminu przyjęcia.

 Przyjęcia w trybie nagłym realizowane są w odniesieniu do pacjentów:

– zgłaszających się osobiście ze skierowaniem lub bez skierowania,

– przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

 1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
 2. Lekarz Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu zdrowia i podejmuje decyzję, co do dalszego leczenia adekwatnie do stanu zdrowia.
 3. Pacjent może zostać:

– wypisany (odmowa) po udzielonej pomocy

– przyjęty do oddziału szpitalnego,

– przekazany do ośrodka o wyższej referencyjności lub do jednostki odpowiadającej profilowi danego schorzenia.

 1. W Izbie Przyjęć podejmowane są wobec pacjenta czynności medyczne adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta.
 2. Rejestratorka medyczna Izby Przyjęć zakłada pacjentowi dokumentację medyczną.

Pacjenci wymagający porady z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) korzystają z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Aktualizacja: marzec 2022 r.

Skip to content