Lokalizacja: Pawilon Nr VIII wejście od ul. Suchodolskiej
Kierownik Izby Przyjęć: dr Cezary Haber

Telefon: 22 51 52 700
Rejestracja i Punkt Obsługi Pacjenta:Tel/fax : 22 51-52-578

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć:

 mgr LIDIA NIEŚCIORUK

tel: 22 51-52-633

  

Izba Przyjęć pełni dyżur całą dobę i realizuje świadczenia medyczne dla osób, posiadających skierowania do szpitala, z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii ogólnej, jak również w tym samym zakresie w stanach ostrych nie wymagających skierowania do szpitala (np. urazy głowy i klatki piersiowej, szycie ran, świeże oparzenia).

W Izbie Przyjęć odbywają się również konsultacje kwalifikacyjne dla pacjentów, ze skierowaniem, na Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej 

 

! DYŻURY Z ZAKRESU !

ORTOPEDII

wszystkie szpitale na terenie m.st. Warszawa posiadające oddział ortopedii, np.

Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa, ul. Szaserów 128,

Szpital Praski   – Warszawa,   Aleja Solidarności 67

 

OKULISTYCZNYM I LARYNGOLOGICZNYM

Informację o dyżurach: dla dorosłych i dla dzieci można uzyskać

pod nr tel: Pogotowia Ratunkowego

22 52-51-200

 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

najbliższe szpitale:

Szpital Praski – Warszawa, Aleja Solidarności 67,

Międzyleski szpital Specjalistyczny – Warszawa, ul. Bursztynowa 2,

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej – Warszawa, ul. Karowa 2

 

CHIRURGIA SZCZĘKOWA 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Warszawa, ul. Lindleya 4

 


 

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

 

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. (DOWÓD UBEZPIECZENIA)

 

 1. Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego.
 2. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.
 3. Podczas przyjęcia do szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić ważny dokument  potwierdzający tożsamość z nr. PESEL i zdjęciem.
 4. Pacjent winien także posiadać wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.
 5. Do szpitala pacjent  zabiera rzeczy osobiste ( piżama, szlafrok, kapcie, ręcznik, przybory toaletowe).
 6. Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.
 7. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:
  1. – świadczenia zdrowotne,
  2. – środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
  3. – pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

W obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani w jednostkach udzielających świadczeń.

Izba Przyjęć Szpitala Grochowskiego,została przeniesiona do nowego pawilonu w 2012 r. Unowocześniona i wyposażona w najnowszą aparaturę medyczna,  jest miejscem pierwszego kontaktu pacjentów ze szpitalem. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc zgodnie z obowiązującymi standardami, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dyżur w Izbie Przyjęć pełnią doświadczeni lekarze o wysokich kwalifikacjach.

Zatrudniony personel medyczny, pielęgniarki, rejestratorki jak i pozostali pracownicy, prezentują wysoki poziom umiejętności fachowych oraz troskliwą opiekę.

Personel Izby Przyjęć udziela doraźnych świadczeń medycznych pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W razie wskazań do hospitalizacji pacjenci przyjmowani są do oddziałów  szpitala. W razie braku miejsc pacjenci kierowani są do innych placówek Ochrony Zdrowia.

Pacjenci po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania i leczenia ambulatoryjnego, bądź w razie konieczności, kierowani bezpośrednio do oddziałów szpitala.

Przejdź do treści