Konkursy na świadczenia zdrowotne

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 14 września 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 14.09.2021
 2. SZWKO 14.09.2021
 1. FORMULARZE OFERT:
 1. WZORY UMÓW:
 2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 14.09.2021
 3. Rozstrzygniecie 21.09.2021

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 lipca 2021 roku

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 2 lipca 2021 roku

2. SWKO z załączenikami

3. Formularz_OFERTY

4. OŚWIADCZENIA OFERENTA

5. REGULAMIN KOMISJI

6. Wzory Umów

7. Unieważnienie konkursu w części

8. ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 5 maja 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 5 maja 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 kwietnia 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 2 kwietnia 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

 


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 3 marca 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 3 marca 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 lutego 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 1 lutego 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 27 listopada 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnychz dnia 27 listopada 2020
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 września 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Pracowni Hemodynamiki z dnia 28 lutego 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 28 lutego 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 31 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 8 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
 3. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie części konkursu
 5. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 04 grudnia 2019 roku

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin Komisji
 3. SWKO, Materiały informacyjne, formularz oferty, wzory umów
 4. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 22 listopada 2019 roku

1. OGŁOSZENIE
2. SWKO, MATERIAŁY INF., FORMULARZ OFERTY, WZORY UMÓW
3. REGULAMIN KOMISJI
4. Rozstrzygnięcie


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 21 października 2019 roku”

1.Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
2.SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 6 września z dnia 2019 roku”

Unieważnienie Konkursu

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej

„Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 23.09.2019 roku”

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu
4.UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W 1 CZĘŚCI


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 16 lipca 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chemioterapii, z dnia 2 czerwca 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych 
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 czerwca 2020 roku

 1. OGŁOSZENIE
 2. SWKO, FORMULARZ OFERTY, MAT. INF., WZORY UMÓW
 3. REGULAMIN KOMISJI
 4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 



 

Przejdź do treści