Dyrekcja i Administracja Szpitala

 Dyrekcja i Administracja Szpitala
 Prezes Zarządu tel. 22 51-52-716
 Sekretariat dyrekcji tel. 22 51-52-716
 Sekcja  Kadr tel. 22 51-52-575, 22 51-52-713
 Dział Statystyki dokumentacji chorych i rozliczeń świadczeń   tel. 22 51-52-734,   22 51-52-735
 Sekcja Zamówień Publicznych tel. 22 51-52-743
 
 
Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

Infolinia: 800 190 590 czynna w godzinach 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku

ul. Młynarska 46
00-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.:(22) 532-82-50
fax.:(22) 532-82-30
kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

  • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
  • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Czwartek - w godzianch od 9.00 do 15.00
  • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00