Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej

Koordynator Oddziału : specjalista neurolog Barbara Bilińska - Nigot

Sekretariat: 22 51-52-641, fax. 22 51-52-775

p. dyżurny: 22 51-52-710

pielęgniarki odcinek A: 22 51-52-611

pielęgniarki odcinek B: 22 51-52-602

p. lekarski: 22 51-52-600

pracownia EEG: 22 51-52-640

Adres e-mail: OTiRN@grochowski.com.pl
Lokalizacja: Sekretariat - Pawilon nr 5 (II piętro)

 Informacje ogólne

Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi tzw. wczesną rehabilitację szpitalną i zajmuje się chorymi z niedowładami, które wystapiły do 6 miesięcy przed planowym przyjęciem lub kontynuuje terapię i rehabilitację wdrożoną w trakciwe pobytu w ostrym oddziale neurologicznym lub neurochirurgicznym.
Dysponujemy 50 łóżkowym oddziałem wyposażonym w salę gimnastyczną z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym oraz gabinetem zabiegów fizykoterapeutycznych.
  Zatrudniamy profesjonalny zespół medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zarówno lekarski jak i magistrów rehabilitacji. Dysponujemy zespołem logopedów i psychologów, wykwalifikowanym personelem średnim i niższym. Dobrze wyposażone sale w sprzęt specjalistyczny oraz duże zaangażowanie całego personelu decydują o miłej atmosferze, która towarzyszy pobytowi i wpływa na dobre efekty usprawniania.
  Oddział dysponuje również nowoczesną aparaturą elektroencefalograficzną i elektromiograficzną z możliwością wykonywania usług zarówno dla potrzeb Szpitala jak i dla pacjentów przychodzących z zewnątrz.

W ramach Oddziału istnieje Zakład Rehablilitacji.

 Świadczone usługi:

Terapia i rehabilitacja chorych po udarach mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych, urazach czaszkowo - mózgowych, infekcjach centralnego układu nerwowego oraz ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią z następowymi niedowładami kończyn , zaburzeniami mowy o typie afazji lub dyzartri.
 Prowadzimy fizykoterapię jako fornmę wspomagającą terapię manualną chorych z zespołami bólowymi i korzeniowymi.

 Zakład Rehabilitacji


 
p.fizjoterapeutów
tel 22 5152554

 Prowadzimy działalność w dwóch formach:
-Rehabilitacja pacjentów oddziałów wewnętrznych Szpitala w ramach zleceń lekarskich
-Realizowanie procesów usprawniania ruchowego pacjentów w ramach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.
Program rehabilitacji wspomagamy zabiegami z fizykoterapii, które realizowane są przez doświadczony zespół terapeutów. Nowocześnie wyposażone sale w sprzęt specjalistyczny oraz duże zaangażowanie personelu decydują o milej atmosferze, która towarzyszy zajęciom i wpływa na szybkie efekty terapeutyczne.