Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Lokalizacja: Pawilon nr 6 ( I piętro)

 tel. 22 51 52 624 

 

Kierownik Oddziału

specjalista anestezjolog JOANNA KOWALSKA       

z-ca kierownika


 Pielęgniarka Oddziałowa

mgr AGNIESZKA  KRZYŻANOWSKA

tel. 22 51 52 668

Sekretariat 

PAULINA ZABOKLICKA

tel. 22 51 52 736

 

Lekarze pracujący w Oddziale Intensywnej Terapii i Anastezjologii:

specjalista anestezjolog  PIOTR  ZDANOWICZ

specjalista anestezjolog  MAGDALENA  WNUK

specjalista anestezjolog  ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI

                  anestezjolog  KATARZYNA TYM- TRZECIAK

                  anestezjolog  BEATA  MICHALSKA

                  anestezjolog  PAWEŁ  MISIAK  

 

 

 Informacje ogólne

Zatrudniamy wysoko kwalifikowany i doświadczony personel medyczny - zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. 
Dysponujemy nowocześnie wyposażonym Oddziałem Intensywnej Terapii posiadającym dziesięć stanowisk, w tym izolatkę dla zabezpieczenia najcieższych stanów chorobowych. Prowadzimy pełen zakres znieczuleń okołozabiegowych.