Konkursy na świadczenia zdrowotne


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie przeprowadzania zabiegów wszczepiania lub wymiany rozruszników jednojamowych i dwujamowych w Oddziale Kardiologii przez lekarzy, z dnia 12 stycznia 2022 roku

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY 12.01.2022
 2. SZWKO 12.01.2022
  Zadanie nr 1__do_SWKO_elektrofizjologia zabiegi
 3. FORMULARZ OFERTY
 4. WZÓR UMOWY
 5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 12.01.2022
 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym organizowani i koordynowania udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza z dnia 2 grudnia 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 02.12.2021
 2. SZWKO 02.12.2021
 1. FORMULARZE OFERT:
 1. WZORY UMÓW:
 2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 02.12.2021
 3. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, z dnia 30 listopada 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY 30.11.2021
 2. SZWKO 30.11.2021
 1. FORMULARZ OFERTY
 2. WZÓR UMOWY
 • Zał. nr 1 i 2 do umowy
 1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 30.11.2021
 2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 17.12.2021

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 30 listopada 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 30.11.2021
 2. SZWKO 30.11.2021
 1. FORMULARZE OFERT:
 1. WZORY UMÓW:
 2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 30.11.2021
 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 29 listopada 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE CHEMIOTERAPIA 29.11.2021
 2. SZWKO 29.11.2021
 1. FORMULARZ OFERTY
 2. WZÓR UMOWY
 • Zał. Nr 1 i 2 do umowy
 1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 29.11.2021
 2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 16.12.2021

 

 


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki w Oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 29 listopada 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI 29.11.2021
  Uwaga – zmiana terminów:

  OGŁOSZENIE zmienione 07.12.2021

 2. SZWKO 29.11.2021
 1. FORMULARZ OFERTY
  Uwaga – zmiana formularza oferty:

  FORMULARZ OFERTY 07.12.2021

 2. WZÓR UMOWY
 • Załączniki  Nr 1, 2 i 3 do umowy
 1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 29.11.2021
 2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 21.12.2021

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego

 1. Konkurs na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego – komplet materiałów
 2. Ogłoszenie
 3. SWKO
 4. Załącznik nr 1 do SWKO – Materiały informacyjne
 5. Projekt umowy
 6. Regulamin komisji konkursowej
 7. Formularz OFERTY – wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – formularz cenowy – wersja edytowalna
 9. Informacja z otwarcia i informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu
 10. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki z dnia 15 października 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI 15.10.2021
 2. SZWKO 15.10.2021
 1. FORMULARZ OFERTY
 2. WZÓR UMOWY
 1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 15.10.2021
 2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z dnia 14 października 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY 14.10.2021
 2. SZWKO 14.10.2021
 1. FORMULARZ OFERTY
 2. WZÓR UMOWY
 1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 14.10.2021
 2. ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 14 września 2021 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 14.09.2021
 2. SZWKO 14.09.2021
 1. FORMULARZE OFERT:
 1. WZORY UMÓW:
 2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 14.09.2021
 3. Rozstrzygniecie 21.09.2021

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 lipca 2021 roku

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 2 lipca 2021 roku

2. SWKO z załączenikami

3. Formularz_OFERTY

4. OŚWIADCZENIA OFERENTA

5. REGULAMIN KOMISJI

6. Wzory Umów

7. Unieważnienie konkursu w części

8. ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 5 maja 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 5 maja 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 kwietnia 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 2 kwietnia 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

 


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 3 marca 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 3 marca 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 lutego 2021 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 1 lutego 2021 roku
 2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 27 listopada 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnychz dnia 27 listopada 2020
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 września 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Pracowni Hemodynamiki z dnia 28 lutego 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 28 lutego 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 31 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 8 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
 3. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie części konkursu
 5. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 04 grudnia 2019 roku

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin Komisji
 3. SWKO, Materiały informacyjne, formularz oferty, wzory umów
 4. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 22 listopada 2019 roku

1. OGŁOSZENIE
2. SWKO, MATERIAŁY INF., FORMULARZ OFERTY, WZORY UMÓW
3. REGULAMIN KOMISJI
4. Rozstrzygnięcie


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 21 października 2019 roku”

1.Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
2.SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 6 września z dnia 2019 roku”

Unieważnienie Konkursu

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej

„Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 23.09.2019 roku”

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu
4.UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W 1 CZĘŚCI


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 16 lipca 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chemioterapii, z dnia 2 czerwca 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych 
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 czerwca 2020 roku

 1. OGŁOSZENIE
 2. SWKO, FORMULARZ OFERTY, MAT. INF., WZORY UMÓW
 3. REGULAMIN KOMISJI
 4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE

 

  

Przejdź do treści