Lokalizacja: Pawilon VIII (2 i 3 piętro), Pawilon IV ( 2 piętro), Pawilon 3 (2 piętro)
Ordynator Oddziału Kardiologii / Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Zastępca Ordynatora Oddziału / Kierownika Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Telefon: 22 810-17-38, 22 51-52-660, 22 51-52-704, fax. 22 51-52-671
e-mail: sekretariat@kkcmkp.pl

Informacje Ogólne

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP – miejski i akademicki ośrodek kardiologiczny działa nieprzerwanie od stycznia 1974 roku; w styczniu 2014 roku obchodził Jubileusz 40-lecia.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP od 2002 roku prowadzi 24-godzinny dyżur inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamicznej oraz od początku istnienia dyżur w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i w oddziale zachowawczym. Przyjmuje także chorych kardiologicznych w trybie planowym.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP posiada najwyższy IIIB stopień referencyjności. Dysponuje pełnym zakresem diagnostyki i terapii kardiologicznej, między innymi wykonywane są: angioplastyka wieńcowa, biopsja mięśnia serca, zabiegi elektrofizjologiczne (ablacje, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących) oraz prowadzona jest intensywna terapia kardiologiczna.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP dysponuje 57 łóżkami zachowawczymi i 14 łóżkami intensywnej terapii kardiologicznej.

W skład zespołu lekarskiego wchodzi 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych medycyny, 15 doktorów medycyny. Pod względem specjalizacji w Oddziale / Klinice pracuje 28 kardiologów, 6 specjalistów II° z chorób wewnętrznych, w tym 4 samodzielnych hemodynamistów, 5 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych, 5 echokardiografistów. 44 pielęgniarki ma wyższe wykształcenie, a 22 specjalizację kardiologiczną.

Od listopada 2012 roku Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz pracownie diagnostyczne działają w nowo wybudowanym nowoczesnym pawilonie VIII Szpitala Grochowskiego.

Od grudnia 2014 Odcinek A Oddziału Kardiologii działa na nowo wybudowanym piętrze pawilonu IV Szpitala Grochowskiego.

 Pododdziały i pracownie Oddziału / Kliniki:

PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ (R)

 Kierownik – dr med. Piotr Kokowicz

 Zastępca Kierownika – dr Dariusz Winek

 Pielęgniarka Oddziałowa – Małgorzata Dupik

 Telefony:

 Pokój Kierownika                            22 51-52-540

 Pokój lekarski                                 22 51-52-718, 22 51-52-769

 Pokój Pielęgniarki Oddziałowej     22 51-52-744

 Konsola pielęgniarek                     22 51-52-662, 22 51-52-562

PODODDZIAŁY KARDIOLOGII OGÓLNEJ A i B

 Kierownik Pododdziału A – dr med. Jadwiga Gębalska

 Kierownik Pododdziału B – dr med. Urszula Grochowicz

 Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agnieszka Nowakowska

 Telefony:

 Sekretariat medyczny Oddziału: Dorota Osiak, Monika Czaplińska tel. 22 51-52-688, fax. 22 51-52-512

 Pokój lekarski Pododdziału A                22 51-52-686, 22 51-52-776

 Pokój lekarski Pododdziału B                22 51-52-755

 Pokój Pielęgniarki Oddziałowej             22-51-52-687

 Dyżurka pielęgniarek Pododdziału A     22 51-52-754

 Dyżurka pielęgniarek Pododdziału B     22 51-52-685

PRACOWNIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH i Pododdział Wczesnej Rehabilitacji: ZRA i ZRB

 Kierownik Pracowni i ZRA – dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

 Kierownik ZRB – dr hab. med. Bronisław Bednarz

 Telefony:

 Pracownia                                     22 51-52-572

 Pokój Kierownika Pracowni          22 51-52-642

 Pokój lekarski                               22 51-52-570

PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ i Pododdział

 Kierownik – prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

 Zastępca Kierownika – dr med. Ewa Makowska

 Pielęgniarka Koordynująca – Elżbieta Błachnio

 Telefony:

 Sekretariat Kierownika: mgr Ewa Konopka       22 51-52-757

 Pokój Kierownika                                              22 51-52-690

 Pokój Pielęgniarki Koordynującej                     22 51-52-763

 Pokój lekarski                                                   22 51-52-763

 Konsola                                                            22 51-52-583

Pracownia kontroli stymulatorów i monitorowania holterowskiego

tech. Joanna Szymot, piel. mgr Beata Litwinowicz – tel. 22 51-52-608

Pracownia kontroli kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń resynchronizujących

 dr med. Ewa Makowska  –  tel. 22 51-52-637

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI i Pododdział

 Koordynator – dr n.  med. Paweł Maciejewski

 Zastępca Kierownika –

 Pielęgniarz Koordynujący – Mariusz Jeziorski

 Telefony:

 Sekretariat Kierownika: Anna Dławichowska    22 51-52-757

 Pokój Kierownika                                              22 51-52-759

 Pokój Pielęgniarki Koordynującej                     22 51-52-762

 Pokój lekarski                                                   22 51-52-612

 Konsola                                                            22 51-52-758

 Telefon lekarza dyżurnego                               22 870-27-81

 Fax.                                                                  22 51-52-676

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

 Kierownik – dr med. Beata Zaborska

 Zastępca Kierownika – dr med. Małgorzata Sikora-Frąc

 Telefony:

 Pracownia                   22 51-52-643

 Pokój Kierownika        22 51-52-547

 Pokój lekarski             22 51-52-548

Lekarze Oddziału Kardiologii / Kliniki Kardiologii CMKP konsultują pacjentów w Poradni Kardiologicznej Szpitala Grochowskiego.

Zespół lekarski Oddziału Kardiologii / Kliniki Kardiologii CMKP

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski,

dr n. med. Michał Ambroziak, dr hab. n. med. prof. CMKP Bronisław Bednarz, dr hab. n. med., prof. CMKP Jakub Baran, dr hab. n. med., prof. CMKP Tomasz Jaxa-Chamiec,  dr n. med. Aleksandra Czepiel, dr n. med. Jadwiga Gębalska, dr n. med. Urszula Grochowicz,  lek. Tomasz Imiela, dr n. med. Piotr Kokowicz, lek. Tomasz Kryński, dr n. med. Paweł Lewandowski, lek. Agnieszka Łopatka, dr n. med. Rafał Łukaszewicz, dr n. med. Paweł Maciejewski, dr n. med. Ewa Makowska, lek. Ewa Omelańczuk-Więch, dr n. med. Ewa Pilichowska-Paszkiet, dr n. med. Roman Piotrowski, lek.  Sebastian Pszonak, lek. Maria Referowska, dr n. med. Bogumił Ramotowski, dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc, dr n. med. Krzysztof Smarż, lek.  Agnieszka Sikorska, lek. Tomasz Słomski, lek. Maciej Świątkowski, lek. Dariusz Winek, dr n. med. Beata Zaborska, lek. Anna Żuk

Lekarze rezydenci:

Joanna Makowiecka, Katarzyna Knap, Beata Kijanka, Katarzyna Dudzińska-Szczerba, Olga Sitnicka, Ewelina Lenarczyk, Kinga Dziekan-Wisławska, Marzena Dzida, Justyna Ziemianowicz, Artur Nowiński, Katarzyna Niewczas-Wieprzowska, Jerzy Zioło, Agnieszka Bińczak, Anna Ziombska, Amro Suleimieh, Magdalena Hendzel, Anna Świderska, Diana Seliga, Agnieszka Maicka, Grzegorz Karczmarewicz

Przejdź do treści