Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego: sanitarka marki MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI

 

  Zarząd Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, „w drodze pisemnego konkursu ofert” środka trwałego, wycofanego z eksploatacji w Szpitalu tj. samochodu specjalnego: sanitarka marki Mercedes-Benz VITO 109 CDI nr rej. WF 77725, data pierwszej rejestracji: 23.10.2006, nr VIN: WDF63960513260024, pojemność silnika 2148 ccm3, moc: 65kW, przebieg ok. 356500 km., paliwo: olej napędowy. Pojazd zarejestrowany, z aktualnym ubezpieczeniem OC i przeglądem technicznym, w ciągłej eksploatacji.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2022 o godz. 10,30
w sali konferencyjnej Pawilon VII, Piętro II.

Cena wywoławcza: 15 000,00  zł (brutto z VAT 23%).  

Oferty pisemne z napisem na kopercie : „sprzedaż samochodu specjalnego: sanitarka marki Mercedes-Benz typ VITO 109 CDI”, winny być złożone
w zapieczętowanej kopercie – w kancelarii (sekretariat) Zarządu Szpitala, Pawilon IV,
do 29 lipca 2022 do godz. 10,00

Uwaga:

Szpital nie odpowiada za stan techniczny pojazdu. Szpital zastrzega sobie możliwość wycofania w/w pojazdu ze sprzedaży.

 

 – Informacja z otwarcia ofert

 

Przejdź do treści