„Konkurs na najem powierzchni pod bufet”

 1. Ogłoszenie
 2. Oferta
 3. Oferta wersja edytowalna
 4. Wyniki

„Konkurs na najem powierzchni pod DSTS II”

 1. Wzór oferty
 2. Komplet materiałów konkursowych
 3. Wyniki

Wybór Brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami
 3. Załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej
 4. Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
 5. Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – wersja do odczytu
 6. Regulamin po zmianie z dnia 21.09.2021 r.
 7. Regulamin po zmianie z dnia 21.09.2021 r. – z zaznaczonymi zmianami
 8. Wyjaśnienia dotyczące Konkursu – odpowiedzi na pytania Oferentów – wersja do odczytu
 9. Wyjaśnienia dotyczące Konkursu – odpowiedzi na pytania Oferentów
 10. Załączniki do Regulaminu po zmianie – wersja edytowalna
 11. Wyniki
 12. Wybór oferty

„Konkurs na najem części nieruchomości o powierzchni niezbędnej do posadowienia nośników reklam – sprawa: SGOSP/16/2021”

 1. Ogłoszenie
 2. Projekt umowy
 3. Komplet materiałów konkursowych
 4. Informator konkursowy
 5. Bilbord schemat
 6. Załącznik nr 1 – wzór oferty
 7. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 8. Unieważnienie konkursu

Konkurs na najem powierzchni pod bufet

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Projekt umowy

3. Wzór oferty konkursowej

4. Informator konkursowy

5. Materiały konkursowe

6. Ogłoszenie o konkursie – po zmianie

7. Projekt umowy – po zmianie

8. Wzór oferty konkursowej – po zmianie

9. Informator konkursowy – po zmianie

10. Materiały konkursowe – po zmianie

11. Wybór najkorzystniejszej oferty

 1.  

Konkurs na najem powierzchni pod bankomat II

 1. Informacja o konkursie na najem powierzchni pod bankomat II
 2. Wzór oferty – załącznik nr 1
 3. Unieważnienie konkursu

Konkurs na najem powierzchni pod bankomat

 1. Informacja o konkursie na najem powierzchni pod bankomat
 2. Wzór oferty – załącznik nr 1
 3. Unieważnienie konkursu

„Najem powierzchni pod automaty wolnostojące”

 1. Informacja najem powierzchni pod automaty wolnostojące
 2. Załącznik nr 1 wzór oferty
 3. Informacja z otwarcia ofert

„Najem części nieruchomości o powierzchni ok. 57,20 m2 do prowadzenia bufetu gastronomicznego”

 1. Ogłoszenie
 2. Informator konkursowy
 3. Umowa najmu projekt
 4. Oferta konkursowa wzór
 5. Powiadomienie o unieważnieniu konkursu

„Konkurs na najem części nieruchomości do prowadzenia bufetu gastronomicznego na terenie Szpitala Grochowskiego”

 1. Ogłoszenie
 2. Informator Konkursowy
 3. Projekt Umowy
 4. Wzór Oferty Konkursowej
 5. Unieważnienie konkursu

 

 


 

Przejdź do treści